Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  106

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mart 2010 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/834) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2010) 

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/835) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2010)

 

Teklifler

 

            1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/637) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2010)

            2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; Tarihi Sinop Cezaevinin “Sabahattin Ali Müzesi” Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/638) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2010)

            3.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve 14 Milletvekilinin; 8/6/1984 Tarihli ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/639) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2010)           

            4.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 2 Milletvekilinin; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/640) (Anayasa ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2010)  

            5.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 21 Milletvekilinin; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/641) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2010)

            6.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (C) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/642) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2010)

            7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilerek 21 Mart Gününün Resmi Tatil ve Nevruz Bayramı İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/643) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2010)

            8.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 4 Milletvekilinin; 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/644) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2010)

             

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Elazığ’daki depremin Tunceli’de oluşturduğu hasara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

2.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki bir alanın turizm bölgesine dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

3.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, gıda fiyatlarındaki artışların dar ve sabit gelirlilere etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

4.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, işsizliğe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

5.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir kısmı kurutulan bir gölün kuş cenneti olarak turizme açılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

6.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesinin bazı köylerindeki baz istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

7.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

 

 

                                                                           

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

                                                            

                                                            

1.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir bürokrat hakkında basında çıkan iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13259) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

2.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1995’teki Gazi olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13260) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010)

3.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, TOKİ’nin konut üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13261) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010)

4.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, A Milli Futbol Takımının teknik direktörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13262) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

5.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına formasyon için getirilen not şartına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13263) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

6.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, mülkiyet sorunu olan Hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13264) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

7.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13265) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

8.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, dahilde işleme rejimi kapsamındaki ürünlerin iç piyasaya sürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13266) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

9.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13267) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

10.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, müzelerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13268) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

11.-          Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, TEKEL’e ait bazı arsalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13269) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

12.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Elazığ depremindeki afet yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13270) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

13.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı yakınlarının mal varlıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13271) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

14.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ege Bölgesinde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13272) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

15.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13273) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010)

16.-          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Müsteşarın İstanbul’daki görüşmelerine yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13274) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

17.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Müsteşarın İstanbul’da yaptığı bir görüşmeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13275) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

18.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit ırmağı üzerindeki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13276) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

19.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye’deki HES projeleri uygulamalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13277) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

20.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da özel sektöre devredilen hidroelektrik santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13278) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

21.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TRT 2’de yayınlanan bir habere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13279) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

22.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tarihi bir caminin tamir ve tadilatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13280) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

23.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin yayın politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13281) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

24.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, kolluk personeli hakkındaki soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13282) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2010)

25.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat İtfaiye Müdürlüğünün taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13283) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

26.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta itfaiye aracı bulunmayan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13284) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

27.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, vali ve kaymakam odalarına Başbakanın fotoğrafının asılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13285) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

28.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13286) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

29.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kaçak bir tesisin yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

30.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Elazığ’da meydana gelen depremdeki afet yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13288) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

31.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13289) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

32.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımacılıktaki politikasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13290) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

33.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki kayıp eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13291) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

34.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Karun Hazinesinin yurt dışına kaçırılan parçalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13292) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

35.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da kapatılan sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13293) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

36.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13294) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

37.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da gripten dolayı ölümlere ve aşı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

38.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de gripten dolayı ölümlere ve aşı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13296) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

39.-      Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Keşan’a ilçe tarım binası yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13297) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

40.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Gübretaş’ın dahil olduğu konsorsiyuma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13298) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

41.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TİGEM’in kiraya verilen bir arazisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13299) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

42.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir firmanın iyi tarım ürünleri konulu girişimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13300) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

43.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, pamuk üretimine ve desteklemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13301) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

44.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, hayvancılıktaki hibe desteğinin yaygınlaştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13302) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

45.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, OR-Gİ Havaalanı Projesine ve Eğribel Geçidindeki ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13303) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

46.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kent içi ulaşım kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13304) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

47.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13305) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

48.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Şehir Merkezi Yağmur Suyu Toplama Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

49.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, tank modernizasyonu projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13307) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

50.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Yenimahalle’deki ilköğretim okullarında yapılan bir deneme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13308) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

51.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kiralanan bir arazisine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13309) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2010)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2010)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 25 Milletvekilinin, Mersin ilinde işsizlik ve yoksulluktaki artışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2010)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Devlet sırrı içeren belgelerin incelenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11748)

2.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, domuz gribi ve aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11785)

3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, H1N1 vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11843)

4.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, H1N1 virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11845)

5.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, domuz gribi aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11847)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11938)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir lisedeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11939)

8.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, domuz gribi aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943)

9.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11944)