Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  105

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Mart 2010 Pazartesi

 

Tezkere

 

            1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1126) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kumköy Regülatörü ve HES’in devrine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

2.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, karayollarındaki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

3.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir beldenin yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

4.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, formasyon eğitiminde aranan şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczanelerden ilaç alımının SGK sistemine bağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

6.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

7.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sel taşkınları nedeniyle yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

8.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı faaliyetlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

9.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

10.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçi destekleme ödemelerine haciz konulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

11.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

12.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

13.-        Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, TSK’nın bir uçak alım sözleşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, banka promosyonunun kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13160) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

2.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı eski millet vekillerine yapılan ödemelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13161) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

3.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit’te Körfez Üniversitesi kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13162) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

4.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kamu binalarının jeolojik etütlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13163) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

5.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sabit hatlardaki ücretlendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

6.-  İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, kullanma izni bulunmayan yapılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13165) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

7.-  İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13166) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

8.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çatalzeytin TOKİ afet konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

9.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, KOBİ’lerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13168) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

10.-          İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’nin yaptırdığı programlara ve personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13169) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

11.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’da depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13170) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

12.-          Afyon Milletvekili Halil Ülütepe’nin, Marmara Depreminden sonra getirilen vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13171) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

13.-          Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, özürlü TEKEL işçilerinin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13172) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

14.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13173) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

15.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, deprem vergisi olarak bilinen vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13174) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

16.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ABD Başkanı ile görüşmesine ve Ermeni tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13175) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

17.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Sabahattin Ali’nin ölüm olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13176) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

18.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, meslek yüksekokulu mezunlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13177) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

19.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, işsizliğe ve meslek edindirme kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13178) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

20.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kamu kuruluşlarının bir otelde yapılan toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13179) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

21.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13180) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

22.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, muhtarların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13181) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

23.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13182) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

24.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13183) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

25.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ÖSYM sınavlarında alınan ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13184) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

26.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, cezaevlerinde tecrit uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

27.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

28.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı tutukluların nakil talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

29.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi açılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13188) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

30.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, işçi emeklilerinin maaşından yapılan bir kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13189) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

31.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13190) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

32.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki işsizliğe ve meslek edindirme kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

33.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Medula Reçete Provizyon Sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13192) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

34.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sel taşkınları nedeniyle yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13193) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

35.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Hamzadere ve Çakmak Barajlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13194) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

36.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir taşocağı için verilen ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13195) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

37.-          İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir yatırım teşvikine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13196) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

38.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki çiftçilerin Ziraat Bankasına kredi başvurularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13197) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

39.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki sanayicilere verilecek enerji destek primlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13198) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

40.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Gümrük Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13199) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

41.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne Gümrüğündeki bir uygulamaya ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13200) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

42.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Irak seçimlerine gözlemci heyet gönderilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13201) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

43.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bazı ülkelerdeki terör örgütü kamplarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13202) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

44.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, otoprodüktörlerin elektrik enerjisi satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13203) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

45.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün bir AB Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13204) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

46.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki personel yönetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13205) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

47.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kemalpaşa ilçesinde verilen bir taşocağı ruhsatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13206) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

48.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelere gönderilen ödeneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13207) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

49.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Kadıköy Salı Pazarının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13208) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

50.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13209) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

51.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13210) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

52.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kırıkkale Belediyesi işçilerinin ücretlerinin zamanında ödenmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13211) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

53.-          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bazı belediyelerin hafta tatili gününü değiştirmeye çalıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13212) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

54.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki trafik suçları ve kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13213) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

55.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Elazığ’daki depreme ve depremlere yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13214) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

56.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13215) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

57.-          Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ Kültür Merkezinin yapımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13216) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

58.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Çimpe Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13217) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

59.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te tarih ve kültür varlıklarına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13218) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

60.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Bingöl’deki belediyelere aktarılan kaynağa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13219) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

61.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13220) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

62.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, özelleştirilen kuruluşların geçici personel olarak istihdam edilen çalışanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13221) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

63.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TEDAŞ’ın aydınlatma direkleri için yaptığı ödemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

64.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, ücretli öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13223) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

65.-          Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, okulların güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13224) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

66.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesine Fen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13225) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

67.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okullarda ilkyardım seti bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13226) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

68.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okullarda ilkyardım seti bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13227) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

69.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, öğretim üyeleri hakkındaki intihal iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13228) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

70.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir lisede yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13229) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

71.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’nın üniversite giriş sınavındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13230) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

72.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13231) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

73.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13232) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

74.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı dönemlerde ek ders ücretlerinin kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13233) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

75.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yargı tarafından ataması iptal edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13234) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

76.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, döner sermayelerden alınan paylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13235) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

77.-          Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, trafik kazası geçirenlere verilen sağlık hizmetlerinin bedelinin ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13236) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

78.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir sağlık ocağındaki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13237) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

79.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir hastane yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

80.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, OSB’ler bedelsiz arsa tahsisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13239) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

81.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kemalpaşa OSB’nin genişleme alanındaki kamulaştırmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13240) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

82.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, hayvancılık sektöründeki bir desteklemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13241) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

83.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tarımsal sulamadaki elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13242) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

84.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, hayvan alımlarında hibe desteği uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13243) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

85.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılıktaki bir teşvik uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

86.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

87.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bir sel felaketinden etkilenen çiftçilere yapılacak desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13246) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

88.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13247) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

89.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, gübre, mazot ve et fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

90.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, et ve süt ürünleri ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13249) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

91.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, e-telgraf sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13250) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

92.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, İpsala Hudut Kapısı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13251) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

93.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyütataman’ın, Bursa’nın hava ulaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13252) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

94.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya dış çevre yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13253) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2010)

95.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir tren yolu inşaatında oluşan soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

96.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, yerel basına ilan desteğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13255) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

97.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, AB fonlarının kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/13256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2010)

98.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1973’te ölen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13257) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

99.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, “Andımız”la ilgili açıklamasına ve Danıştaya sunulan savunmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13258) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11808)

2.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, domuz gribi aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11847)

3.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, hasta hakları ihlallerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11849)

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yenilenen bir hastanedeki kapasite kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11850)

5.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11851)

6.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya balıkçı barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12516)

7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Poyrazköy’de ABD Konsolosluğunun bir aracının görüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12518)

8.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’ya kurulması planlanan termik santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12519)

9.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’’in, TEKEL bünyesindeki bir şirketin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12592)

10.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bir olayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12593)

11.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, okullarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12594)

12.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir belediyenin yaptığı itfaiye eri alımı sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12595)   

13.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12597)   

14.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, konut ve taşıt kredisi kullanıcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12598)   

15.-  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Sinop’taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12599)   

16.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire-Yenişehir Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12600)   

17.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12601)   

18.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603)

19.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Marmaray Projesinde arkeolojik kazılarda çalışanların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12604)

20.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12605)

21.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, özel güvenlik bürolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12606)

22.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12607)

23.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Uludere’de bir minibüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12608)

24.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tut ilçesinde ham toprak vasıflı arazilerin kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12609)

25.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12610)   

26.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir İl Özel İdaresine ait araç ve makine parklarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12611)   

27.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire ilçesinin bazı köylerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12612)   

28.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12613)   

29.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12614)   

30.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen ilçesindeki bir köyün yol ve okul sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12615)   

31.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12616)   

32.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Uludere’de bir minübüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12618)   

33.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı mali verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12619)

34.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da belediyelerinin aldığı Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12620)   

35.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, elektrik borçlarının faturalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12621)   

36.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı belediyelerin aldıkları Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12622)   

37.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Sinop’taki belediyelere yapılan Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12623)   

38.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balya ilçesindeki lise binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12624)

39.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soruşturma raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12625)

40.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’da otopark olarak kiraya verilen okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12626)   

41.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İstanbul’daki bazı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12631)

42.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, THY seferlerindeki gecikmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632)   

43.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, doğalgaz ve petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12633)

44.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kürtçe Kuran meali çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12635)