Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  104

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Mart 2010 Cuma

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türkiye’de kaçak olarak bulunan yabancılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12523)  

2.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, küçük esnaf ve sanatkarın korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12524)  

3.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özelleştirme sonrası Türk Telekomun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12525)  

4.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12528)  

5.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, dinleme ve takiple ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12530)  

6.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen İzmir metrosu ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12531)  

7.-  Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Hacettepe Tıp Fakültesindeki bir tedavi ünitesinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12532)  

8.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12534)  

9.-  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, TMSF’nin satışlarına ve özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12536)  

10.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Pendik ilçesinin bazı köylerindeki imar sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12537)  

11.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12538)  

12.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, özürlü istihdamındaki teşvik uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12539)  

13.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Musabeyli Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12544)  

14.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yuvarlakçay’a kurulacak hidroelektrik santralinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12545)  

15.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Ergene Havzasındaki çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12546)  

16.-          Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12547)  

17.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, muhtarların ekonomik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12550)  

18.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki belediyelerin denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12551)  

19.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki belediyelerin atık altyapısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12552)  

20.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12553)  

21.-          Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir teröristin cesedinin teslimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12554)   

22.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adıyaman-Kahta’da öldürülen kız çocuğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12555)  

23.-          Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, ABD’li bir generalin Türkiye ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12556)  

24.-          İzmir milletvekili Bülent Baratalı’nın, TEKEL işçilerinin eylemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12557)  

25.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yerel eşitlik birimi kadrosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12558)  

26.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, illerde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12559)  

27.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL işçilerinin eylemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12560)  

28.-          Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Batman-Beşiri Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12561)  

29.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Defterdarlık Hizmet binasının yıkım işine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12564)  

30.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TEKEL işçilerine yönelik çözüm önerilerine ve işçilerin banka hesaplarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12565)  

31.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personelin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12566)  

32.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir öğretmene verilen ceza ve ödüllere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12567)  

33.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12568)  

34.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12574)  

35.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta bazı tarımsal uygulama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12575)  

36.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yuvarlakçay’a kurulacak hidroelektrik santralinin tarıma etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12576)  

37.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12577)  

38.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, hayvancılıktaki hibe desteklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12578)  

39.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, hayvancılık sektöründeki teşviklere ilşikin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12579)  

40.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Eğribel Geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12580)  

41.-          Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Vezirköprü-Durağan karayolundaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12581)  

42.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yüksek hızlı trenin sefer güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12582)  

43.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı ulaşım projelerinin güzergahlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12583)  

44.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Türk Telekomun gayrimenkullerine ve STK’lara verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12584)  

45.-          İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Sri Lanka’da gözlem altında bulunan iki kaptana ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12585)  

46.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Afganistan’daki Türk birliklerinin görevlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12590)