Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  103

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Mart 2010 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/833) (Milli Eğitim; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2010)

 

                                                          Raporlar

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) (GÜNDEME)

2.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/808) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 18.3.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, ana dilinde eğitim konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/627) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, toplumsal olaylar sonucu cezaevinde bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Terörle Mücadele Kanununa muhalefetten dolayı tutuklu bulunan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kadın intiharlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir hidroelektrik santralinin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11681)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, HSYK’da bekleyen atama kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11755)

3.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Yargıtay üyeliği seçimlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11810)

4.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11814)

5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, çocuk istismarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12136)

6.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12137)

7.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12414)

8.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12487)

9.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Cemil Çiçek’in oğlunun atandığı yönetim kurulu üyeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12488)

10.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk gelişimi bölümü ön lisans öğrencilerine lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12489)

11.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Cemil Çiçek’in oğlunun TEKEL yönetim kurulunda görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12491)

12.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Oymapınar HES’e ve enerji piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12500)

13.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da düzenlenen “Demokratik Açılım” konulu konferansa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12502)

14.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12503)

15.-  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir belediye başkanına yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12504)

16.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum’daki ecrimisil uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12505)

17.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yurt dışında varlıkları bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12506)

18.-  Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, tabii afete uğrayan belediyelere yardım yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12507)

19.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gölbaşı ilçesinde başarılı öğrencilere dağıtılan bir hediyeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12512)

20.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12522)