Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  102

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Mart 2010 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, eczacıların sorunları ile ilaç sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2010)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, Kastamonu İlinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2010)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, camilerin ve din görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2010)

4.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Mıhellemilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2010)