Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  101

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Mart 2010 Salı

 

Rapor

 

1.- Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/805, 2/549) (S. Sayısı:485) (Dağıtma tarihi: 16.3.2010) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 20 Milletvekilinin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Iğdır’daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010)

4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığının esnek istihdam politikalarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, davaların makul sürede sonuçlandırılmasına ve iddianamelerin sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11693)

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

   1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Dicle Üniversitesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 16/03/2010 tarihinde geri almıştır  (7/13057)