Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  100

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Mart 2010 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/825) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/826) (Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/827) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010)

4.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/828) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında ve Ötesinde Tarifeli Hava Seferlerini Düzenleyen Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/829) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010)

6.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/830) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/831) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/832) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010)

 

Teklifler

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/633) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2010)

2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün; Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/634) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010)

3.- Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Mehmet Alp’in; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/635) (Plan ve Bütçe; Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2010)

4.- Ankara Milletvekili Haluk İpek’in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/636) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2010)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

2.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’deki derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

3.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mustafakemalpaşa’da yapılacak bazı barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

4.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı serbest meslek mensuplarının vergilendirmedeki sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

6.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

7.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kemer’de lojman olarak kullanılan konutların durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

8.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

9.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’taki orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

10.-        Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta tüp bebek merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

11.-        Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sabıka kaydı ücreti ile bir vakıf ve spor kulübüne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

12.-        Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

 

 

                                                                           

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

                                                            

                                                            

1.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Marmaris-Turunç Beldesinin afet kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12995) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

2.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit ilçesinin yağışlar nedeniyle uğradığı zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12996) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

3.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12997) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

4.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki yanık tedavi ünitesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Şeker A.Ş fabrikalarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

6.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

7.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, basın ve halkla ilişkiler müşavirlerinin Ak Parti Genel Merkezinde toplantıya çağrıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

8.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, NATO’yla ilgili İzmir’e yönelik projeler olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

9.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı uluslararası projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

10.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, özel kalem müdürlüğü ve basın müşavirliği kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

11.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, karşılıksız çeklere ve protesto edilen senetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

12.-           Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat’ta afet konutu yapımı işine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13006) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

13.-          Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir şirketin teşvik başvurusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

14.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’taki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

15.-           Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1937 ve 1938 yıllarında Tunceli’deki olaylarla ilgili arşiv belgelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

16.-          Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, çeşitli borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13010) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

17.-          Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yap-işlet ve yap-işlet-devret modelleriyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

18.-          İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, özelleştirme gelirlerine ve yabancı yatırımcılara kar transferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

19.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Elbistan’daki TOKİ konutlarının yönetimi ile TOKİ’nin konut üretimi ve satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

20.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İmralı Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

21.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir işletme birliği hakkındaki davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

22.-          Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliğinin suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

23.-          Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk’ün, belediye başkanları aleyhinde Danıştaya intikal eden dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

24.-          Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk’ün, Ankara idare mahkemelerinde imar konularında açılan davalarda bilirkişi olarak görevlendirilenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

25.-          Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk’ün, bazı belediyeler aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

26.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, koruma görevlilerine yönelik yargılamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

27.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir avukat hakkındaki incelemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

28.-          Antalya Milletvekili Atila Emek’in, İlaç Takip Sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

29.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, eczanelerin kullandığı elektronik sistemdeki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

30.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Balıkesir-Dursunbey’de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

31.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, emekli aylıklarından bazı derneklere para kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

32.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

33.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, emekli aylıklarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

34.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’deki bazı personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

35.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin iptal ve ihdas edilen kadrolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13029) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

36.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, banka teminat mektuplarındaki işlem ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

37.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’de yatırım ve istihdamın artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

38.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, yaş üzümdeki bir desteklemeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

39.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Rusya’ya yaş sebze ve meyve ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

40.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’nin yardım kömürü dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13034) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

41.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13035) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

42.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir linyit işletmesi yöneticileri hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13036) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

43.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, EÜAŞ’taki bazı personel hareketlerinin Bakanlık iznine bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13037) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

44.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, BOTAŞ’ın Sivas Kompresörü ve İstasyonu yapımı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13038) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

45.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen BOTAŞ yöneticilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13039) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

46.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit’in il özel idaresi programındaki payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

47.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13041) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

48.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Fatih Belediyesinin yürüttüğü Fener-Balat-Ayvansaray yenileme projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13042) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

49.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

50.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Genel Meclisince tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

51.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yargıya taşınan imar kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

52.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

53.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

54.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, su taşkınlarından zarar gören bir köydeki mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

55.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

56.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, koruma görevlilerinin yargılanmasına yol açan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

57.-          Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, gözaltına alınan bazı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13051) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

58.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Diyarbakır’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13052) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

59.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, ödüllendirilen öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

60.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bilim ve sanat merkezlerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

61.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, okullarda dağıtılan yayınların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13055) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

62.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

63.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Dicle Üniversitesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13057) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

64.-          İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, bir YÖK üyesi hakkındaki intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13058) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

65.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köydeki ilköğretim okulunun kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13059) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

66.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13060) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

67.-          Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 222 sayılı Kanun uyarınca verilen para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13061) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

68.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Diyarbakır’daki eğitim ve öğretimdeki bazı ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13062) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

69.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13063) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

70.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Koç Müzesindeki denizaltı gemisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13064) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

71.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, insansız hava aracı projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

72.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, askeri okullardan ayrılıştaki tazminata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

73.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13067) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

74.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir fizik tedavi merkezinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13068) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

75.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bazı ilaçların yan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13069) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

76.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye ebe atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13070) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

77.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Diyarbakır’daki bir sağlık evinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13071) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

78.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, personelin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13072) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

79.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’da süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

80.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, zeytincilik sektörüne yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

81.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, su taşkınlarından mağdur olan bir köye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13075) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

82.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, PTT’nin özelleştirileceği iddiasına ve personelin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

83.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Rusya’ya yapılan ihracattaki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

84.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes bağlantılı karayollarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

85.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13079) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2010)

86.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13080) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2010)

87.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ankara’da yeni opera binası ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13081) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

88.-          İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin burs projesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13082) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

89.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes’teki bazı ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13083) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2010)

90.-          Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Balıkesir’deki grizu patlamasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesinin nakline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13084) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

91.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarının tebliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13085) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

92.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, YİBO’larda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13086) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

93.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Kıbrıs’tan asker çekilebileceğine yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13087) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

94.-          Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, emekli aylıklarından yapılan bir kesintiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13088) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

95.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’de baraj suları altında kalacak bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13089) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

96.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bir idari soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13090) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

97.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Şırnak Belediyesinin imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki tatil günlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13091) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

98.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sahte reçete olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13092) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

99.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Zonguldak-Alaplı-Gümeli Beldesinin yolunun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13093) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

100.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13094) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

101.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlü çocuklarının eğitimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13095) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

102.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bakanların korunmasındaki yeni uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13096) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

103.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram Belediyesi yönetimiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13097) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

104.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, maden ocaklarında jeoloji mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13098) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

105.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13099) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

106.-      Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Özelleştirme İdaresine devredilen taşınmazların sosyal ve sportif amaçlarla değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13100) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

107.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının bazı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13101) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

108.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, gizli tanıklık ve tanık koruma programına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13102) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

109.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13103) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

110.-      Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı cezaevlerindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13104) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

111.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13105) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

112.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13106) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

113.-      Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13107) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

114.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, emekli maaşlarından bir derneğe yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13108) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

115.-      Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, ilaç takip sistemindeki sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

116.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13110) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

117.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çevre görevlisi uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13111) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

118.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat Pompaj Sulama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13112) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

119.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13113) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

120.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’nin Parlamento Bürosundaki elemanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13114) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

121.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13115) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

122.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, emeklilerin Ziraat Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13116) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

123.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13117) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

124.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13118) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

125.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13119) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

126.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Devlet Bakanı (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

127.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

128.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Stad Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13122) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

129.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13123) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

130.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir raporda belirtilen toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

131.-      İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, Irak’taki seçimlere yönelik gözlemci heyeti oluşturulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13125) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

132.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13126) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

133.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Dursunbey’de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13127) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

134.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, maden ocaklarındaki kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13128) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

135.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13129) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

136.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, deniz otobüsünde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13130) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

137.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde “Hançer Timi” olarak adlandırılan grupların varlığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

138.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, deniz otobüslerinde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

139.-      Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’da uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

140.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

141.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Ali Yücel’i anma etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13135) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

142.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13136) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

143.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13137) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

144.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13138) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

145.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13139) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

146.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, kemik iliği ve hücre bankası kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13140) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

147.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13141) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

148.-      Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Gürsu’daki bir köyün arazilerinin su baskınlarına maruz kalmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13142) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

149.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bazı tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13143) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

150.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Çukurova’daki üretim planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13144) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

151.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13145) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

152.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Altınova sahil şeridindeki erozyona ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13146) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

153.-      Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu’nun, Pazarkule Sınır Kapısı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

154.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

155.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/13149) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

156.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/13150) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

157.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13151) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

158.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/13152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

159.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/13153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

160.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

161.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

162.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

163.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

164.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13158) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)

165.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13159) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2010)