Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                  No: 10

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Ekim 2009 Pazartesi

 

 

 

Tasarı

 

1.- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/759) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2009)

 

Teklif

 

1.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/512) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2009)

 

                 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, RTÜK Başkanının istifasının istendiği haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8234)                                                               

2.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, azınlıklar ve sözde Ermeni iddaları konularında komisyon kurulup kurulmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8241)                                                               

3.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Primsiz Ödemeler Genel Müdürüne ve bazı proje işlemlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8244)                                                               

4.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Davutpaşa’daki patlamanın mağdurlarına ve olayın soruşturmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8253)                                                               

5.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Aydın ve Muğla’daki parti kongrelerine katılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8267)                                                               

6.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da Aile Hekimliği uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8279)                                                               

7.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki hastane yangınına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8282)                                                               

8.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8284)                                                               

9.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bir operasyonda gözaltına alınan kamu görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8286)                                                               

10.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Türk Eximbank yönetim kurulu üyelerinin yapamayacakları faaliyetlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8301)                                                               

11.-   İstanbul Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, KEY ödemelerinde sorun yaşayanların durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8302)                                                               

12.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İhlas Finansın oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8314)                                                               

13.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Mardin Valisinin karma eğitimle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8317)                                                               

14.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, gelir artışına ve dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8325)                                                               

15.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Akmerkez’deki kaçak alana ve olaylı yıkımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8342)                                                               

16.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yargıda dosyası bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8343)                                                               

17.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Olimpiyat Parkına otopark ve ticaret alanı yapılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8345)      

18.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli sağlık çalışanlarının becayiş ve eş durumu tayinlerinin ertelenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8368)                                                          

19.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8369)                                                               

20.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ziraat Bankasında bazı personele emeklilik baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8388)                                                               

21.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, dış politikada gizli anlaşmalar yapıldığı açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8396)                                                               

22.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, dış politikada gizli anlaşmalar yapıldığı açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8398)                                                               

23.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Göcek koyundaki bir yapıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8400)                                                               

24.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8427)                                                               

25.-   Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, SPK Başkanının şirket hisselerini devretmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8438)