Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                   No: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Ekim 2009 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- 2007 Uluslararası Kahve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/741) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2009)

2.- Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/742) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2009)

3.- Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/743) (Adalet; İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2009)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/744) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/745) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/746) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/747) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2009)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/748) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/749) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2009)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/750) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2009)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/751) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

 

 

 

Teklifler

 

            1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 55. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/497) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.7.2009)

2.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/498) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.8.2009)

3.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/499) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.8.2009)

            4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 5828 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 13. Maddesinin (b) Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/500) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2009)  

            5.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/501) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2009)

            6.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/502) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.2009)

7.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Yaşlılık Aylığı Alırken Çalışmaya Devam Edenlerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/503) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2009)

8.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/504) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.9.2009)

9.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/505) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)

 

 

Tezkereler

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/888) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2009)

2.- Ağrı Milletvekili Cemal Kaya’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/889) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2009)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/890) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2009)

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/891) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2009)

5.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/892) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2009)

6.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/893) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2009)

7.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/894) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2009)

8.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/895) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2009)

9.- Niğde Milletvekili Mümin İnan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/896) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2009)

10.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/897) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.8.2009)

11.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/898) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.8.2009)

12.- Balıkesir Milletvekilleri İsmail Özgün, Mehmet Cemal Öztaylan ve Ahmet Edip Uğur’un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/899) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2009)

13.- Adana Milletvekili Ömer Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/900) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2009)

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/901) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2009)

15.- Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/902) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2009)

16.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/903) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.8.2009)

17.- Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/904) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.8.2009)

18.- Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/905) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

19.- Ankara Milletvekili Önder Sav’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/906) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

20.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/907) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2009)

21.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/908) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2009)

22.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/909) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

23.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/910) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

24.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/911) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

25.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/912) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

26.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/913) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

27.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/914) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

28.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/915) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2009)

            29.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/916) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2009)

30.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile Van Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/917) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2009)

 31.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/918) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2009)

32.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/919) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2009)

33.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/920) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2009)

34.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/921) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2009)

35.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/922) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2009)

36.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi(3/923) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2009)

37.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/924) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2009)

38.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/925) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2009)

39.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi(3/926) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2009)

40.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi(3/927) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2009)

41.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/928) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

42.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/929) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

43.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/930) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

44.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/931) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

45.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi(3/932) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

46.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/933) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

47.-  Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2008 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi, Uygulama Sonuçları Raporu ve Hazine İşlemleri Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/934) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2009)

48.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/935) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

49.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/936) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

50.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/937) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

51.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/938) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

52.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/939) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

53.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/940) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

54.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/941) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

55.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/942) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

56.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/943) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2009)

            57.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/944) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)

            58.- Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/945) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)       

            59.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Diyarbakır Milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/946) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)    

            60.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/947) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)

            61.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/948) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)       

            62.- Tokat Milletvekili Dilek Yüksel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/949) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2009)

63.- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak’ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 8.10.2008 Tarihli ve 929 Sayılı Kararı ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca 17.10.2009 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2008)

 

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Giresun’un afet bölgesi ilan edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, istihdam önlemlerine ve üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

3.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

4.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Rusya ile yapılan anlaşmalara yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

5.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ücretlilerin ve emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

6.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir hukumlunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

7.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YARSAV Başkanı hakkında soruşturma izni verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

8.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

9.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Sakarya Emniyet Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

10.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

11.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

12.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

13.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin Ataköy Sahilindeki arsa satışı ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

14.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, demokratik açılım söylemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

15.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

16.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir antik kentteki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

                                                          

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Adli Tıp Kurumu Başkanının bir cinayetle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9189) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

2.-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir iddianın yalanlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9190) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

3.-        İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yeni termik santraller kurulacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9191) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

4.-        Sivas Milletvekili Malik Ecder Ödemir’in, Münevver Karabulut cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9192) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

5.-        Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, bir köydeki atıl sosyal tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9193) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

6.-        İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9194) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

7.-        Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir petrol sahasındaki mayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9195) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

8.-        Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’deki TOKİ projesinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9196) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

9.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, SGK dinlenme ve bakımevleri ücretlerine yapılan zama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9197) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

10.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’da başlatılan uluslar arası yelken yarışının finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9198) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

11.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kaynağı gösterilmeyen döviz girişine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9199) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

12.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, sel felaketlerine ve erken uyarı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9200) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

13.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Giresun-Doğankent’deki TOKİ projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9201) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

14.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul Tarım İl Müdürlüğünün firmaları yönlendirdiği laboratuarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9202) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

15.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Diyanet İşleri Başkanlığından naklen atanan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9203) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

16.-    Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9204) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

17.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Doğu Türkistan’daki olaylara Cuma hutbelerinde yer verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9205) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

18.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9206) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

19.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Nabucco Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9207) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

20.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, RTÜK’ün gelirlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9208) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

21.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9209) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

22.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, pasaportların yenilenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9210) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

23.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emekli olmak isteyenlere yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

24.-    Kütahya Milletvekili Alım Işık’ın, bir elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9212) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

25.-    Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, eski Cumhurbaşkanlarına tahsis araç ve personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9213) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

26.-    Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Kızılay’ın Çanakkale’deki bir termal kaplıca projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

27.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9215) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

28.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, DTP eşbaşkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

29.-    İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, tutuklu ve hükümlü çocukların eğitimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9217) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/08/2009)

30.-    Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir kamu kuruluşunun internet sitesinde verilen medya iletişim bilgilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9218) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

31.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9219) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

32.-    Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, bazı enerji ihalelerine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9220) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

33.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sigara yasağının işletmelere etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9221) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

34.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enerjiyle ilgili bir kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9222) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

35.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sigara yasağının işyerlerine etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9223) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

36.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Keşap İlçesine afet yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9224) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

37.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ayaş Tüneli Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9225) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

38.-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, et kaçakçığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9226) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

39.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Elazığ tarımındaki sulama sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9227) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

40.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, büyükşehirlerde valiliklerin bazı belediye kararlarına karşı açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9228) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

41.-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, çay kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9229) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

42.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, çocuklara yönelik şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9230) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

43.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TOKİ’nin İstanbul’daki faaliyetlerine ve Ataköy Sahilindeki tasarruflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9231) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

44.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Tanıtma Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9232) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

45.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki dolu afetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

46.-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Kocaeli’de deprem konutlarından çıkarılanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9234) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

47.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Eruh’ta düzenlenen bir festivale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9235) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

48.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, deprem için oluşturulan kaynağın kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9236) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

49.-    Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, kamu görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9237) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

50.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Rusya ile yapılan enerji anlaşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9238) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

51.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, emekli aylıklarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9239) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

52.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sporun desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

53.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Gürcistan’ın bazı uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9241) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

54.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9242) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

55.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Manisa-Turgutlu’da bir madencilik şirketine tahsis edilen orman alanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9243) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

56.-    Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, bazı deprem konutlarının kamu lojmanı olarak tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9244) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

57.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, tartışmalı bir belge fotokopisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

58.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, ÇYDD’den burs alan üniversite öğrencileri hakkında soruşturma yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9246) (Başkanlığa geliş tarihi: 2408/2009)

59.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılacak sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9247) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

60.-    İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, TOKİ’nin bazı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9248) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

61.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sigara yasağından mağdur olan esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9249) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

62.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir hastanede yapılan uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9250) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

63.-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, yabancı bir uzmanın yazdığı bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9251) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

64.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Orhun Abidelerine yönelik TİKA projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9252) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

65.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, BOTAŞ’ın bazı ihalelerine ve doğalgaz alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9253) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

66.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’de SİT ve askeri bölge kapsamındaki koylarda kurulan balık çiftliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9254) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

67.-    Trabzon Milletvekili M.Akif Hamzaçebi’nin, depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9255) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

68.-    İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9256) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

69.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9257) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

70.-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

71.-    İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Devlete ait satılan ve devredilen taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

72.-    Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, kaza veya intihar şeklinde kayda geçen asker vefatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

73.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ekmek fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

74.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara ve evlerinden çıkarılan Filistinlilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

75.-    Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Washington’da düzenlenen bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9263) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

76.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, “Demokratik Açılım Projesi”ndeki ABD etkisi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9264) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

77.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, seçmen ve nüfus kayıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9265) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

78.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Van eski Cumhuriyet Savcısının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9266) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

79.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, akaryakıttaki vergi yüküne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9267) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

80.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbakanı’nın bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9268) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

81.-    Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’da toplu taşım ücreti ile ilgili yargı kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9269) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

82.-    Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, Aydın’da yapılacak mülteci kampına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9270) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

83.-    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kadına yönelik şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9271) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/08/2009)

84.-    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9272) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

85.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9273) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

86.-    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, HSYK çerçevesindeki tartışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9274) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

87.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, gözaltındaki cinsel taciz ve tecavüz iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9275) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

88.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kanser hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9276) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

89.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kanser hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9277) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

90.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Saray Cumhuriyet Başsavcılığına memur atanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9278) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

91.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kanser hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9279) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

92.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ekonomik krizin doğurduğu ödeme güçlüğü sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9280) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

93.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, yargılanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

94.-    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9282) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

95.-    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Erzincan ve Erzurum Başsavcılıklarının bir soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9283) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

96.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının bir soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9284) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

97.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Mardin-Midyat Cezaevindeki koşullara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9285) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

98.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Ergenekon Davası tutuklularının aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9286) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

99.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9287) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

100.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Soruşturması kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9288) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

101.-          İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Ergenekon Davası iddianamesinde yer alan bazı bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9289) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

102.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köprü ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9290) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

103.-          İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Karadeniz Bölgesindeki sel felaketi dolayısıyla ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9291) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

104.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9292) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

105.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görevde yükselme sınavı açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9293) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

106.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta yaşanan afete yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9294) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

107.-          Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy Tapu Müdürlüğü personeline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9295) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

108.-          Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Erzurum-Tekman’daki sel felaketine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9296) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

109.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9297) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

110.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

111.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9299) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

112.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9300) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

113.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis-Gaziantep yolunun asfaltına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9301) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

114.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9302) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

115.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki binaların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9303) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

116.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/9304) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

117.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilere farklı zam yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9305) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2009)

118.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İşsizlik Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9306) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

119.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kolesterol ilaçlarından alınan katkı payına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9307) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

120.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların sosyal güvenlik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9308) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

121.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin ekonomik durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9309) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

122.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9310) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

123.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 25 yaşını dolduran erkek üniversite öğrencilerinin sosyal güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9311) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

124.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, huzurevi ücretlerine yapılan zama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9312) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

125.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9313) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

126.-          İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Elazığ’daki bir sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9314) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

127.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Uludağ’daki bazı kamp alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9315) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

128.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

129.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, orman yangınlarına ve bazı iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9317) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

130.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, hidroelektrik santral projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9318) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

131.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Akyaka’daki sulama kanallarının DSİ’ye devrine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9319) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

132.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir dere yatağına duvar yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9320) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

133.-          Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez’in, Kütahya-Aslanapa ilçesinin kanalizasyonuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9321) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

134.-          İstanbul Jale Ağırbaş’ın, Ilısu Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

135.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9323) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

136.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kemer İlçesinin su kaynağında işletme kurma talebine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9324) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

137.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Gürleyik Çayı üzerindeki HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9325) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

138.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, belediyelerin atık yönetimine ve yapılan araç-gereç yardımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9326) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

139.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul’da ek çöp sahası için yapılan ağaç kesimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9327) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

140.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, madencilik faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9328) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

141.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmara Adasında orman yangınlarına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9329) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

142.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Atatürk Barajındaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9330) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

143.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’nin bir haber ajansıyla yaptığı anlaşmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

144.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’de türbanlı bir muhabirin görev yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

145.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir düğünde TRT  imkanlarının kullanıldığına yönelik haberlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9333) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

146.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir düğünde TRT imkanlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9334) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

147.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin izlenme ölçüm ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9335) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

148.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Yönetim Kurulunun bir toplantısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9336) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

149.-          Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TRT’deki bir yayında yer alan bir konuşmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9337) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

150.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, TRT’deki personel politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

151.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin ölçüm kuruluşlarıyla ilişkisine ve bazı vericilerin gücünün azaltılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9339) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

152.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Türk kanalının yapım ve yayın hizmetleri için bir şirketle yapılan sözleşmeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9340) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

153.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin bir şirketten hizmet alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9341) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

154.-           Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış borç stokuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

155.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, akaryakıt fiyatlarına ve müteahhit hak edişlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9343) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

156.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iç göçe yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9344) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

157.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik krizle işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9345) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

158.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bazı ekonomik verilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9346) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

159.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, DASK sigortası yapılan konut sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9347) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

160.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir ailenin durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9348) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

161.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9349) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

162.-          Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, sığınma evinden ayrılan bir kadının öldürülmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/9350) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

163.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Rusya’daki bir ticaret pazarının kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/9351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

164.-          Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün, Kars’ta sınır ticareti yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/9352) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

165.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta istihdam ve yatırımın artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9353) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

166.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Danıştay kararıyla görevine dönen bürokratlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/9354) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

167.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ataköy’deki spor kompleksi inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9355) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/07/2009)

168.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Telekom bayan Voleybol Şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9356) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

169.-          Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya Şekerspor Kulübünün kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9357) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

170.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde amatör sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9358) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

171.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde amatör sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9359) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

172.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde amatör sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9360) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

173.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde amatör sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9361) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

174.-          Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Türkiye Futbol Federasyonunun bir kararına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9362) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

175.-          Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Türkiye Futbol Federasyonunun klasman temsilcisi aday başvurularını değerlendirmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9363) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

176.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’a olimpik havuz yapımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9364) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

177.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman şehir stadına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9365) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

178.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ABD’de mağdur edilen Türk öğrencilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9366) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

179.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet duran Bulut’un, Yunan adalarındaki asker varlığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9367) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

180.-          Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, nükleer santral konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9368) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

181.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Irak’taki bazı tutuklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9369) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

182.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kaş ve Meis Adası arasında turizmin geliştirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

183.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Gürcistan’ın, bir Türk gemisine el koymasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

184.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Gercüş’teki linyit kaynaklarının işletilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9372) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

185.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’taki elektrik aboneliklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9373) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

186.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde işten çıkarılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9374) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

187.-          Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9375) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

188.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Rusya’yla yapılan enerji anlaşmaları ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

189.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılacak barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/9377) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

190.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Nabucco Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

191.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Doğalgaz Çevrim Santralinin yer seçimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9379) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

192.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9380) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

193.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman doğalgaz boru hattı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9381) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

194.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, petrol işçilerinin ücret sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9382) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

195.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tasarruflu ampullerin sağlığa zararlı olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9383) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

196.-          Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bazı firmalara yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

197.-          Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının yargı kararlarını uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9385) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

198.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki bir konaklama tesisinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9386) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

199.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Güngörendeki patlamada ölenlerin yakınlarına bazı uygulamalar yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9387) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

200.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

201.-          Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yargı kararlarını uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

202.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bolu Valisinin bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9390) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

203.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Burdur Valisinin Başbakanın oğlunu uğurlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9391) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

204.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kahramanmaraş’taki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9392) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

205.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara’daki Akay Kavşağı tartışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9393) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

206.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı karar ve uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9394) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

207.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9395) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

208.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’deki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9396) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

209.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’deki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9397) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

210.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9398) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

211.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9399) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

212.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9400) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

213.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9401) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

214.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’taki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9402) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

215.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9403) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

216.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki hasarlı köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9404) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

217.-          Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki bazı belediyelerin askı yöntemiyle duyurduğu ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9405) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

218.-          Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, güvenlik güçlerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9406) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

219.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Diyarbakır’daki bir ev baskını iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9407) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

220.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Özalp ilçesindeki bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9408) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

221.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İl Özel İdaresindeki bazı yetkililer hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9409) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

222.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki arazi yangınına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9410) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

223.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Kağızman şehir mezarlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9411) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

224.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Gevaş’taki piknik alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9412) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

225.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9413) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

226.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9414) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

227.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’a meydan yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9415) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

228.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gölbaşı ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9416) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

229.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey-İnkaya Göletine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9417) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

230.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gerger ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9418) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

231.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Sincik ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9419) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

232.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9420) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

233.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tut ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9421) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

234.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9422) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

235.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’a yeni adliye sarayı inşasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9423) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

236.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta ilçesindeki KÖYDES yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9424) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

237.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, “demokratik açılım” çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9425) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

238.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri tramvay hattındaki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9426) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

239.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman TEKEL Yaprak İşletmeleri binalarının değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9427) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

240.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yayla ve köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9428) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

241.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın bir mahallesindeki bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9429) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

242.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Ordu Valiliğinin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9430) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

243.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9431) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

244.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, 12 Eylül’den sonra Türkiye’ye dönmesine izin verilmeyenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9432) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

245.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9433) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

246.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bir grup içme suyu şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9434) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

247.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin gayrimenkul işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9435) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

248.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki aydınlatma direklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9436) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

249.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9437) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

250.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, usulsüz dinleme yaptığı iddia edilen bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9438) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

251.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak Devlet Hastanesinin yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9439) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

252.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9440) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

253.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Florya Güneş Plajının halka kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9441) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

254.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir firmadan yaptığı alımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9442) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

255.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki TOKİ konutlarının su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9443) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

256.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki bazı mezraların ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9444) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

257.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari-Yüksekova’daki çocuk parkı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9445) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

258.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Reşadiye yolundaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9446) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/08/2009)

259.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir kişinin yurda dönüşüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9447) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

260.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da bazı mahallelerde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9448) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2009)

261.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9449) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

262.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KÖYDES ödeneğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9450) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

263.-          Konya Milletvekili Atill Kart’ın, Meram Belediyesi Başkan Danışmanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9451) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

264.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9452) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

265.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9453) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

266.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9454) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

267.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çankırı Belediyesi Ekmek Fabrikasının kapanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9455) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

268.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9456) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

269.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir dernekten burs alan öğrencilerin araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9457) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

270.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9458) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

271.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9459) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

272.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9460) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

273.-          Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, ÇYDD’den burs alan öğrencilerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9461) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

274.-          Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, İstanbul’da yıkılan bir vakıf okuluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9462) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

275.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki bir mahallenin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9463) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

276.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9464) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

277.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, şehit ve gazi yakınlarının istihdamıyla ilgili genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9465) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

278.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AOÇ içerisinden akan derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9466) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

279.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmara Adasındaki bir yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9467) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

280.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Washington’da yapılan bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9468) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

281.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Uludere’de meydana gelen bir olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9469) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

282.-          Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir avukata baskı uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9470) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

283.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Patara Deniz Fenerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9471) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

284.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, turizm sektörünün geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9472) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

285.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı Dağın’daki kirliliğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9473) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

286.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki evliya ve şehit mezarlıklarının bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

287.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki tarihi binaların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

288.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir KDV oranı ile turizm alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9476) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

289.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu Kızılay Parkının akıbetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9477) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

290.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’taki tarihi bir köşke ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9478) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

291.-          Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir köy kütüphanesine memur atanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9479) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

292.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, müze ve ören yerleri ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9480) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

293.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, sosyal turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9481) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

294.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki tarihi eserlerin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9482) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

295.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, müze kart uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9483) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

296.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Tapduk Emre’nin tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9484) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

297.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çankırı Kalesine ve Tuz Mağarasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9485) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

298.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Kalesinin ışıklandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9486) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

299.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’da amatör sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/9487) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

300.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’ın inanç merkezi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9488) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

301.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’a Kültür Merkezi açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9489) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

302.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğubeyazıt’a müze yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9490) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

303.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin hizmete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9491) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

304.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9492) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

305.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Ani Harabelerindeki tesis ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9493) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

306.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Dalyan kaya mezarlarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9494) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

307.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’te turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9495) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

308.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9496) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

309.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç katılım payına ve ek ders ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

310.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamuya taşıt alımlarındaki vergi istisnasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9498) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

311.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, biçerdöverden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

312.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir Hazine arazisinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9500) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

313.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Gevaş elektrik şebekesinin yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9501) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

314.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Dicle’deki bazı elektrik direklerine ve enerji nakil hattına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9502) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

315.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9503) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

316.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl elektrik şebekesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9504) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

317.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sulama kooperatifinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9505) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

318.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bazı zorunlu ödemelere yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9506) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

319.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Belediyesinin bazı birimlerinin elektriğinin kesilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9507) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

320.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da tarımsal sulamada kullanılan elektriği kesilen abonelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9508) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

321.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, elektrik borcu bulunan belediyelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9509) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

322.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sağlık personeli arasındaki ücret farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/9510) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

323.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum esnafına yabancı dil kursu verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9511) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

324.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerdeki akademik ve idari personelin bazı haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9512) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

325.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İzzet Baysal Üniversitesinin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9513) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

326.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9514) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

327.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’taki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9515) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

328.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9516) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

329.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9517) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

330.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9518) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

331.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9519) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

332.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9520) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

333.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9521) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

334.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tunceli’deki ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9522) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

335.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da uygulanan bir eğitim projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9523) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

336.-          İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, ücretsiz ders kitaplarında israfın önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9524) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

337.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin yer değiştirilmesindeki bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9525) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

338.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, kitap basım ve poşetleme ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9526) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

339.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Seviye Belirleme Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9527) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

340.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, KPSS’de kopya çekildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

341.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, sözleşmeli öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9529) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

342.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrenci yurdunun faaliyete geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9530) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

343.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl Sağlık Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9531) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

344.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, eğitim kurumları yönetici sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/08/2009)

345.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Solhan Anadolu Lisesi ve YİBO’nun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9533) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

346.-          Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, YÖK’ün hazırladığı puan sistemlerinin eşdeğerliliği tablosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9534) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

347.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ahi Evran Üniversitesinin kadro ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9535) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

348.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, ÖSS sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9536) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

349.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın bir mahallesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

350.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversite harçlarına yapılan zama ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

351.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, çalışma takvimlerinin YÖK ile birlikte hazırlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9539) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

352.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Anadolu ve Fen Liseleri kontenjanlarında boşluk kalmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9540) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

353.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9541) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

354.-          Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’daki okul öncesi eğitim pilot bölge uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9542) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

355.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9543) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

356.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9544) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

357.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, İstanbul’daki bir vakıf okulunun yıkımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9545) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

358.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, öğretmenlerin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/9546) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

359.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bir mayının patlaması olayıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9547) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/08/2009)

360.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Afganistan’daki Türk Birliğinin bir aracının yaptığı trafik kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9548) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

361.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı yerlerde alçak uçuşlar yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9549) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/08/2009)

362.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9550) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

363.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, İstanbul’da bir hastaya bazı hastanelerin müdahale etmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9551) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

364.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Ağız ve Diş Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9552) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2009)

365.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9553) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

366.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9554) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

367.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı hastanelerdeki cihaz eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9555) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

368.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Akhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor ve ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9556) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

369.-          Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9557) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

370.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9558) (Başkanlığa geliş tarihi: 04//08/2009)

371.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, hastanelerdeki ventilatörlü kuvöze ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9559) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

372.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9560) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

373.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9561) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

374.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Bölge Hastanesinin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9562) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

375.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9563) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

376.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Devlet Hastanesindeki arızalı cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9564) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

377.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, tıpta uzmanlık eğitimi sınavında biyologların durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9565) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

378.-          Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’daki hastanelerin tıbbi atıklarına ve bir özel hastaneyle ilgili bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9566) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

379.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Çocuk Hastanesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

380.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9568) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

381.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Vezirköprü Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9569) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

382.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki bazı sağlık kuruluşlarının eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9570) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

383.-          Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, atıl durumdaki bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/9571) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/08/2009)

384.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kanser riski taşıyan maddeler kullanılan ürünlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9572) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

385.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak esnafına destek sağlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9573) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

386.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/9574) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

387.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, arıcılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9575) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

388.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da doğal afet mağduru çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9576) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

389.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Kağızman’daki dolu zararının karşılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9577) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

390.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki besicilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9578) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/07/2009)

391.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9579) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

392.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9580) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

393.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9581) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

394.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’da fındık alanlarında otla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9582) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

395.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

396.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektöründeki kayıt dışılığa ve yetiştirici birliklerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9584) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

397.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır-Bismil’deki çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9585) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

398.-          Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, domuz çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9586) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

399.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, TMO’nun fındık stokuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9587) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/08/2009)

400.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da besi OSB’si kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

401.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki hayvan hastalığına Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9589) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

402.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle Mezbahasının durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9590) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

403.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TMO’nun buğday alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9591) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2009)

404.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köydeki hayvan hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9592) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

405.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki afet mağduru arıcılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9593) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

406.-          Ardahan milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki afet mağduru arıcılara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9594) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

407.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmara Adasında yapılan zirai ilaçlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9595) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

408.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Yatağan Tarım Kredi Kooperatifinin uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9596) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

409.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki alternatif ürün ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9597) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

410.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kıl keçisi yetiştiriciliğinin engellenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9598) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

411.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, TAR-GEL projesi kapsamındaki sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9599) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

412.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, 3. Boğaziçi Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9600) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

413.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Bulancak İskelesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9601) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

414.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli-Akhisar yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

415.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Turgutlu Gar binasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9603) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

416.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Reşadiye karayolunun Kelkit Çayı mevkiine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9604) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

417.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki payına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9605) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

418.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TCDD personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9606) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

419.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9607) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/08/2009)

420.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayolu kamulaştırmalarındaki ödemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9608) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

421.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9609) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

422.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da demiryolunun bazı yerlere uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9610) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/08/2009)

423.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Şanlıurfa-Mardin ve Şanlıurfa-Adıyaman yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9611) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/08/2009)

424.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir Türk gemisinin korsanlarca kaçırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

425.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, korsanlarca kaçırılan bir Türk gemisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9613) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

426.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars arasındaki yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9614) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

427.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9615) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

428.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’dan Rusya’ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatındaki ulaştırma sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9616) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/08/2009)

429.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa OSB’ye köprülü kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9617) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2009)

430.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/08/2009)

431.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Saray’daki bazı köylerin iletişim sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

432.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, pilotların istihdamına ve bir pilotun işine son verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9620(Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

433.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/08/2009)

434.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir pilotun işine son verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/9622) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/08/2009)

435.-          İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Şarkışla’daki Aşık Veysel heykeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9623) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/07/2009)

436.-          İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, DTP eşbaşkanlarıyla görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/08/2009)

437.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizlere ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/9625) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

438.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB fonları kapsamındaki projelere ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/9626) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/07/2009)

439.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2007 yılında Dolmabahçe Sarayında yapılan bir görüşmeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/9627) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/08/2009)

440.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/9628) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/08/2009)

441.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul’da bir vakıf okulunun yıkılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9629) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/08/2009)

442.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, çevreyle ilgili bazı gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9630) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/08/2009)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Konut Edindirme Yardımı ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659)

2.      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Adli Tıp Kurumunun işleyişine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7767)

3.      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7970)

4.      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, NATO Genel Sekreterliği seçimi sürecinde alındığı iddia edilen güvencelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7976)

5.      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, GATA’dan talep edilen bir randevuya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7977)

6.      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, krize yönelik para ve maliye politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7979)

7.      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, “Kürt sorunu” konusundaki açılım haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7984)

8.      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mardin Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8008)

9.      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8033)

10.  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8038)

11.  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8062)

12.  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bankacılık sektöründeki yabancı sermayeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8068)

13.  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8070)

14.  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, kamu bankaları ve kurumlarının billboardlara reklam vermesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8087)

15.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile gayrimenkul takasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8093)

16.  İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8095)

17.  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, trafik suçu işleyen savcı ve hakimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8122)

18.  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, müdahale edilen toplantı ve gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8135)

19.  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8142)

20.  Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Yalvaç Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8154)

21.  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabaya yapılan sağlık tesisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8158)

22.  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, DHMİ’nin bir ihalesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8170)

23.  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Güney Afrika’da öldürülen bir kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8173)

24.  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan milletvekilleri hakkındaki konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8183)

25.  İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, İncirlik üssünün ABD birliklerinin kullanımının açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8188)

26.  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir hakemin durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8200)

27.  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Dikili Limanına ucuz akaryakıt sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8208)

28.  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Trabzon İl Sağlık Müdür Vekili ve Müdür Yardımcısı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8216)

29.  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, KKKA vakalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8217)

30.  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir grubun Esenyurt’taki depolama tesislerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8229)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-               İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında gizliliğe aykırı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7692)

2.-               Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Deniz Feneri davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7765)

3.-               İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7766)     

4.-                Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7768)

5.-               İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7769)