Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 99

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Mayıs 2009 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket uygulamasının ve bu şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )

2-İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 23 Milletvekilinin, tekstil sektöründeki krizin ve işçi çıkarma sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )

3-İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )