Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 98

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Mayıs 2009 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/704) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2009)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Deniz Feneri davası dosyasının durumuna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

2.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

4.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

5.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

6.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ  projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

7.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emeklilere yapılan ödemelerin iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabanın yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

9.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, terör eylemlerinde kullanılan çocukların korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

10.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Konya-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

11.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Kulu-Aksaray bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

2.-       Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7636) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

3.-       Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Azerbaycan politikasına yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

4.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Başbakanlığa yeni bir uçak alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

5.-       Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7639) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

6.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7640) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

7.-       Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, emekli maaşlarındaki farklılığa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7641) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

8.-       Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, SGK’nın emekli maaşları ödemesinde bankalardan komisyon almasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7642) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

9.-       Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7643) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

10.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

11.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Vakıfbank Yönetim Kurulunun bir üyesinin görevden alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7645) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

12.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, ücretlilere bir defaya mahsus ödeme yapılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7646) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

13.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı Valilerin AK Parti Genel Merkezindeki görüşmelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

14.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, İETT’nin ithal ettiği bazı otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

15.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Diyarbakır-Kayapınar Kaymakamlığının hizmet binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

16.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

17.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

18.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

19.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yeni kurulan ilçe belediyelerinin borçlandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

20.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Darülaceze Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

21.-   İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan metrobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

22.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan metrobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

23.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bazı mükellefler hakkında oluşturulan listeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

24.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, THY’nin Başbakanın kullanımı için uçak aldığı haberlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

25.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Konut Edindirme Yardımı ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

26.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, özürlü personelin çalışma koşullarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

27.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özürlü personelin çalışma koşullarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

28.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan TEDAŞ İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7662) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

29.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakan onayı ile atanan eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

30.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı okul müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

31.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bazı okullara doğrudan müdür atadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

32.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki sağlık ocağının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

33.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir hastanede işten çıkarılan işçilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

34.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

35.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir derneğe kaynak aktarılmak istendiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7669) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

36.-   Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine finansman önerisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

37.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, gıda güvenliği denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

38.-   Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, tohum bayilerinin birliklere yaptıkları ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

39.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, balıkçılıktaki avlanma sürelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

40.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir yönetmelikteki bazı düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

41.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir yönetmelikteki bazı hükümlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

42.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir tebliğde yoğurtla ilgili değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

43.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul-İzmir otoyolu ve hızlı tren projelerinin güzergahlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

44.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan TELEKOM İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7678) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

45.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/7679) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

46.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Adli Tıp Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

47.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ür, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

48.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1-Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere uçak ve helikopter kiralama ihalesiyle ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )

2-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, diş hekimlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )

3-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, mobilya ve ev tekstili sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )