Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 97

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Mayıs 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.-Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/693) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

2.-Türkiye Cumhuriyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/695) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)   

4.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/696) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

5.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

6.-T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/698) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisiyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

7.-Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/699) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

8.-Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/700) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

9.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/701) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

10.-Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/702) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

11.-Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/703) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

 

Teklifler

 

1.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 4 Milletvekilinin; Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/449) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2009)

2.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 3 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/450)     (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

3.-Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/451) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

 

Tezkereler

 

1.-Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/780) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2009)     

2.-Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/781) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2009)

3.-Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/782) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2009)

4.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/783) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009)

5.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/784) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009)

6.-Nevşehir Milletvekili Rıtvan Köybaşı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/785) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

7.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/786) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

8.-Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/787) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

9.-Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/788) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2009)

10.-Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/789) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2009)

 

11.-Kilis Milletvekili Hasan Kara’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/790) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.2009)

 

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özürlü istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009)

2.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, sosyal güvenlik kurumlarının geri ödemelerine yönelik yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009)

3.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, yabancı yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Kemer’deki bir mesire alanının milli park statüsünden çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7580) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

2.-       Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, sahte içki üretimine ve TAPDK’nın sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

3.-       Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, Katılım Öncesi Ekonomik Programın AB’ye sunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7582) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

4.-       Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarımsal amaçlı soğuk hava depolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7583) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

5.-       İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

6.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TMSF’nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7585) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

7.-       İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Hatay ve Antalya tatillerinin masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7586) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

8.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7587) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

9.-       Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, futbol sahalarındaki şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7588) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

10.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7589) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

11.-   Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, siyasi tutuklu ve hükümlülere kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7590) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

12.-   Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, çeklerle ilgili kanunun yeniden düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7591) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

13.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Deniz Feneri dava dosyasının çevirisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7592) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

14.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, yerel seçimlerdeki ihlaller ve itirazlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7593) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2009)

15.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, deprem bölgelerine göre konut sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7594) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

16.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da deprem riski taşıyan binalara ve deprem sigortasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7595) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

17.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7596) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

18.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7597) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009)

19.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da yaşanan bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7598) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

20.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’teki belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7599) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

21.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Öğretmen ve Öğrenci Veli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7600) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

22.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7601) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

23.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı dernek ve vakıflarda yapılan aramalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7602) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

24.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İDO’nun bir televizyon kanalıyla anlaşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7603) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

25.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Kahramanmaraş’ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

26.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, güvenlik güçlerinin neden olduğu yaralama ve ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7605) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

27.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7606) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

28.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7607) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

29.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, yerel seçim sürecindeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7608) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2009)

30.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Ağrı’da meydana gelen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7609) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/04/2009)

31.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7610) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

32.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Göksu EDAŞ ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7611) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

33.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, kurumlar arası geçiş yapan öğretmenlerin zorunlu hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7612) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

34.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, tıp fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7613) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

35.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, üniversitelerle ilgili bazı hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7614) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

36.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7615) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

37.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili beyanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7616) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

38.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir sınavda sorulan soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7617) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

39.-   Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, felsefe grubu öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7618) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

40.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir sınav sorusuna ve bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7619) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

41.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir hayvan hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

42.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, balıkçılıktaki bazı uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7621) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

43.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, arıcılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7622) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

44.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, TARİŞ’in desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7623) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

45.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMO’nun alımlarına ve ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7624) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

46.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hızlı trene yönelik bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

47.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Antalya-Kepez yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7626) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009)

48.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul-İzmir otoyol projesinde yer alan asma köprüdeki demiryolu şeridine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7627) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2009)

49.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye sulama göleti yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7628) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2009)

50.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı yerlerdeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7629) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

51.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TAPDK yönetimine yönelik bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7630) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

52.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, 2009 yılı bütçesinin revizyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7631) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

53.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, RTÜK’e yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7632) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

54.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm sektörüne yönelik tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7633) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)

55.-   İzmir Milletvekili Abdürrezzak Erten’in, çalışanların ve emeklilerin aylıklarına zam ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7634) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2009)