Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 96

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Mayıs 2009 Cuma

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-    İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7392)

2.-    İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, pazar artıkları ile geçimini sağlayanlarla ilgili haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7393)                                                                 

3.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7394)                                                                 

4.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kredi kartı borçlularına yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7397)                                                                 

5.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Üsküdar’daki Validebağ Korusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7398)                                                                 

6.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Birleşik Arap Emirliklerindeki büyükelçilik binası ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7399)                                                                 

7.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir medya kuruluşundaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404)                                                                 

8.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik enerjisindeki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7406)

9.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7407)

10.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa Belediye Encümenin bazı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408)                                                                 

11.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, batan bir gemideki kontamine olmuş suyun tahliye işiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409)                                                                 

12.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410)                                                                 

13.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir mitingde yaptığı konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7411)                                                                 

14.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’daki bir gözaltına alma olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412)

15.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ülkemizdeki Türkmen kökenli şahısların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413)                                                                 

16.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, hakkında soruşturma izni verilen belediye başkanı ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7414)                                                                 

17.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir ilköğretim okulundaki branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415)                                                                 

18.-      İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, yabancı özel okulların engelli öğrenci almayacakları haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416)                                                                 

19.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bedensel engelli öğrencilerin özel yabancı ortaöğretim okulları giriş sınavına alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7417)                                                                 

20.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kayıp bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7418)                                                                 

21.-      Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Siyah Çay Tebliğindeki değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7421)                                                                 

22.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Antalya’da yaban domuzlarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7422)                                                                 

23.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7423)                                                                 

24.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Pamukkale Ekspres seferlerinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7424)                                                                 

25.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın istihdamına yönelik açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7425)                                                                 

26.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7427)