Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  94

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mayıs 2009 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1-Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 21 Milletvekilinin, yolsuzlukla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporundan hareketle yolsuzluklar konusundaki durumun araştırılarak yolsuzlukla mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/361) (Başkanlığa Geliş tarihi: 05.05.2009 )

2-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, sosyal güvenlik sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/362) (Başkanlığa Geliş tarihi: 05.05.2009)