Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  93

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Mayıs 2009 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 371) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/316) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/601) (S. Sayısı: 373) (Dağıtma tarihi: 5.5.2009) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 26 Milletvekilinin, işsizliğin sosyo-ekonomik ve psikolojik etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2009)