Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 90

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Nisan 2009 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/516) (S. Sayısı: 366) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (GÜNDEME)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367) (Dağıtma tarihi: 29.4.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 22 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 mayıs kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2009)

2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 22 Milletvekilinin, Gaziantep’te ekonomik kriz ve göçün işsizliğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2009)

3.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 25 Milletvekilinin, Kayseri ilinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2009)