Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 89

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Nisan 2009 Salı

 

 

Teklif

 

            1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Akbaş’ın; Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Teklifi (2/445) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 24 Milletvekilinin, eczacılıktaki sorunların araştırılarak mesleğin gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2009)

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2009)

3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, Köy Enstitüsü sisteminin araştırılarak yaşatılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2009)

4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 mayıs kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2009)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6861)                                                     

2.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ek ödeme ve ek ders ücreti ödemelerinden yararlanma şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6862)                                                     

3.-    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6868)                                                     

4.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6871)                                                     

5.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6872)                                                     

6.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6873)                                                     

7.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6875)                                                     

8.-    Bartın Milletvekili Muhammed Rıza Yalçınkaya’nın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6876)                                                     

9.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, çocuklarının bazı ticari işlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6881)                                                     

10.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, e-devlet uygulamalarında kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6889)                                                      

11.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Başbakanın Davos dönüşü İstanbul’da karşılanmasına ve metro seferlerinin uzatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902)                                                     

12.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kızılırmak’tan Ankara’ya su getirilmesinin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6903)                                                     

13.-      İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, İSKİ’ye devredilen işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6906)                                                     

14.-      Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Çukurca’daki bir ev aramasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6907)                                                     

15.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilköğretim okulu idarecileri hakkındaki soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6912)                                                     

16.-      Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, ders kitaplarının belirlenmesine, ihalesine ve dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6913)                                                     

17.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ambulans helikopter ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6918)                                                     

18.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6919)                                                     

19.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya tren seferlerinin durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6922)                                                     

20.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, demiryolu yapımına ve hızlı tren hattı açılışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6923)                                                     

21.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kamuda iş yapan taşeron şirketlerdeki istihdama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6931)                                                     

22.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da öğretmenlere yönelik bazı etkinliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6935)                                                     

23.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, mahalli idarelere aktarılan mali kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6937)                                                     

24.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Tanık Koruma Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6939)                                                     

25.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Sayıştay’ın Hazine İşlemleri Raporundaki zayi hisse senetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6940)                                                     

26.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, parti etkinliklerine katılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6941)                                                     

27.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara’da doğalgaz dağıtımıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6960)                                                     

28.-      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’nın su şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6962)                                                     

29.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir milletvekilinin bir soruşturmaya müdahale ettiği haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6964)                                                     

30.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, belediyelerin istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6967)                                                     

31.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, eğitim kurumlarının elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6968)                                                     

32.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6969)                                                     

33.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, elektronik ortamdaki verilerin paylaşım güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6970)                                                     

34.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’da geçici kabulü yapılan hastanedeki eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972)                                                     

35.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, personel alımında statü tercihine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6973)                                                     

36.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kiralanan helikopterlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975)                                                     

37.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, tansiyon ilaçlarındaki eşdeğer tespitine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978)                                                     

38.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ilaçtaki provizyon sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979)                                                     

39.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, iletişim tespit ve dinlemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6983)                                                     

40.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Karadeniz Sahil Yolunun Bartın-Sinop bölümüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6984)                                                     

41.-      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, yer fıstığının destekleme kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6995)                                                     

42.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, hakkında soruşturma ve inceleme başlatılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6997)                                                     

43.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesinin bir imar planı değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7000)                                                     

44.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7007)                                                     

45.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İETT’nin otobüs kiralama ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7008)                                                     

46.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, anadilde eğitim talebinde bulunan öğrenciler hakkındaki soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7010)                                                     

47.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7011)                                                     

48.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, okul-aile birliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7012)                                                     

49.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Karabük’teki iki hastanenin kapatılacağı haberlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7014)                                                     

50.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yol yapımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7019)                                                     

51.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yakıt toplama gemisi alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7020)                                                     

52.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Urla-Çeşme otoyolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023)                                                     

53.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7024)                                                     

54.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, karayollarındaki ağır taşıt trafiğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7026)                                                     

55.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TCDD’nin beton travers alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7029)                                                     

56.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Karayolları Genel Müdürlüğünde personele yönelik sınıf değişikliği sınavı açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030)                                                     

57.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tarım sektörünün krize karşı desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7038)                                                      

58.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, su politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7039)                                                      

59.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, bir milletvekili ile bir siyasi parti ilçe başkanı üzerinden ortaya atılan bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7043)                                                      

60.-      Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, bir firmanın yurt dışından kullandığı krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7046)                                                      

61.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’deki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066)                                                     

62.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik dağıtım şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067)                                                     

63.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Erzurum’un içme suyunun kalitesine ve hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7069)                                                     

64.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Güngören Belediyesinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7070)                                                     

65.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Merkezlerine ve bir gencin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7073)                                                     

66.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bazı kursiyerlerin siyasi parti toplantısına zorla götürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078)                                                     

67.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okulların elektrik ve doğalgaz borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7079)                                                     

68.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080)                                                     

69.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli öğretmenlerin hastalık izinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7081)                                                     

70.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okulların taşınır ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7082)

71.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bilişim teknolojileri sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7083)                                                     

72.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir ilköğretim okulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7084)                                                     

73.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, okullara dağıtılan bir belgesele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7085)                                                     

74.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, ekonomik kriz nedeniyle üniversite öğrencilerine yönelik önlem paketi hazırlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7086)                                                     

75.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, siyasi parti toplantılarına katılan kamu görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7087)                                                     

76.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7088)                                                     

77.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki Bölge Trafik Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7089)                                                     

78.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Marmara’da deniz taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7097)                                                     

79.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7098)                                                     

80.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurt dışında olup dönmeyen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7103)                                                      

81.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Ermeni sorunuyla ilgili bir belgesele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7106)                                                     

82.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, OSTİM’in enerji santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7113)                                                     

83.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan valiliklere gönderilen kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7118)                                                     

84.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sosyal amaçlı ve kamu yararına çalışan vakıfların desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7119)                                                     

85.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, 2003-2008 arasındaki imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7120)                                                     

86.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7121)                                                     

87.-      Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7122)                                                     

88.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TEKEL’in sigara fabrikaları ve TAPDK yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7123)                                                     

89.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Türk Telekom’un özelleştirme sonrası yatırımlarına ve personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7126)                                                     

90.-      İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, elektrik üretim ve dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7138)                                                     

91.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7139)                                                     

92.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, nükleer santral ihalesine teklif veren firmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7140)                                                     

93.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7141)                                                     

94.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Ankara-Sincan Gençlik Merkezi havuzunda bir çocuğun boğulması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7142)                                                     

95.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, çocuklara karşı işlenen suçlar ile çocukların işlediği suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7143)                                                     

96.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iştirakine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7144)                                                     

97.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, büyükşehirlerdeki ilan panolarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7145)                                                     

98.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’de doğrudan gelir desteği ödemelerinde yapılan kesintiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7146)                                                     

99.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İstanbul Büyükşehir Beledyesinin bazı geçici işçileri kadroya geçirdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7147)                                                     

100.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir gazeteyi dağıttığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7148)                                                     

101.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7149)                                                     

102.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7151)                                                     

103.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir gazetenin Ankara Büyükşehir Belediyesinin araçları ile dağıtıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7152)                                                     

104.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, usulsüz öğretmen atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7155)                                                     

105.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7156)                                                     

106.-  Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, e-okul uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7157)                                                     

107.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, okullarda temizlik ve ısıtma işlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158)                                                     

108.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, bir ilköğretim okulunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159)                                                     

109.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir okulun duvarına asılan yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160)                                                     

110.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da meydana gelen depremin eğitime etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161)                                                     

111.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bilgisayar programcılığı mezunlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162)                                                     

112.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163)                                                     

113.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164)                                                     

114.-  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bazı tıbbi malzeme ve ürünlerden ek ücret istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165)                                                     

115.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki gebe takiplerine, bir ölüm olayına ve kış şartlarında hasta nakline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166)                                                     

116.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167)                                                     

117.-  Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Büyük Menderes’in taşmasından zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168)                                                     

118.-  Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Büyük Menderes’in taşmasından zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169)                                                     

119.-  Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, gebe düve teşviğinden yararlanan kooperatiflere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170)                                                     

120.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, genel müdürlüklere yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171)                                                     

121.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, bir teftiş raporuna, bir atamaya ve bazı görevlendirmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172)                                                     

122.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anamur’da doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173)                                                     

123.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174)                                                     

124.-  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesinin özel sektöre kiralanacağı haberlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175)                                                     

125.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176)                                                     

126.-  Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, kene ilacı ihalesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177)                                                     

127.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, aboneleri mağdur eden telefon aramalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178)                                                     

128.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Bakü-Tiflis Demiryolu Projesi kapsamında yapılacak bir istasyona ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7179)                                                     

129.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir siyasi parti ilçe başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7184)                                                     

130.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bazı belediyelerin projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7188)                                                      

131.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, doğalgaz çalışmalarından zarar gören bazı yollara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7189)                                                      

132.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Mülga Türkiye Elektrik Kurumunun yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7190)                                                      

133.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7193)                                                      

134.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, seçim sürecinde yapılan açılışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7194)                                                      

135.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ulusal Bor Enstitüsüne ve Emet Borik Asit Tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7198)                                                      

136.-  İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, tehditler aldığına yönelik konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7203)                                                      

137.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ABD Dışişleri Bakanlığının bir raporundaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7205)                                                      

138.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7206)                                                      

139.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, İsrail ürünlerinin boykot edilmemesi konusunda okullara genelge gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7207)                                                      

140.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir kentsel dönüşüm ve gelişim projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7208)                                                      

141.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7212)                                                      

142.-  Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, işsizliğin boyutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7216)                                                      

143.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir seçim konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7220)                                                      

144.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, konuşmalarında kullandığı bir cihaza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7221)                                                      

145.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, dövize endeksli kredi çekenlerin geri ödemedeki sıkıntılarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7240)                                                     

146.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki ruhsatsız kömür ocaklarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248)                                                     

147.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250)                                                     

148.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7253)                                                     

149.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Seyhan Belediyesinde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254)                                                     

150.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terörle mücadelede yeni mekanizmaların hayata geçirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256)                                                     

151.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257)                                                     

152.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara’daki akaryakıt, LNG ve LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258)                                                     

153.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul’daki akaryakıt LPG ve LNG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259)                                                     

154.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yıkılan bir köprünün yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260)                                                     

155.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul’daki belediyelerin kendi bünyesinde kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261)                                                     

156.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, AŞTİ’ye girişlerde araçlardan ücret tahsiline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264)                                                     

157.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265)                                                     

158.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267)                                                     

159.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kamu kurumlarında bulunan mescitlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268)                                                     

160.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Tunceli İl Özel İdaresi deposunda bir siyasi partiye ait malzemelerin bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269)                                                     

161.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki stadyum ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271)                                                     

162.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272)                                                     

163.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin stadyum ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273)                                                     

164.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, nüfus ve seçmen kayıtlarında yanlışlıklar olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7274)                                                     

165.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir su hattındaki hırsızlık olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7278)                                                     

166.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ak Parti’nin Adana mitingine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280)                                                     

167.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, aydınlatılamayan bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7281)                                                     

168.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın aydınlatılamayan bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7282)                                                     

169.-  Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7287)                                                     

170.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7290)                                                     

171.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7291)                                                     

172.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7292)                                                     

173.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, AR-GE birimlerinde personel görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7293)                                                     

174.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7294)                                                     

175.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7295)                                                     

176.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7296)                                                     

177.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda İsrail mallarına yönelik muhtemel boykota karşı genelge gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7297)                                                     

178.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir öğretmen hakkındaki soruşturmaya ve görev yeri değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298)                                                     

179.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli öğretmenlerin izin haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7299)                                                     

180.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300)                                                     

181.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir öğretmen hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301)                                                     

182.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302)                                                     

183.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin branş alanı değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303)                                                     

184.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engellilerin Sağlık Uygulama Tebliğinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7308)                                                     

185.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309)                                                     

186.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310)                                                     

187.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki hastanelerin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7311)                                                     

188.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Selendi ilçesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7312)                                                     

189.-  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’daki sağlık kurumlarının kadro durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7313)                                                     

190.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Taşova yolundan bir köye geçiş yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7314)                                                     

191.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Amsterdam’daki uçak kazasından sonra yapılan açıklamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7315)                                                     

192.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Amsterdam’daki uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7316)                                                     

193.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yol yapımındaki uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7317)                                                     

194.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bazı gazetelerin internet sitelerindeki cinsel istismar haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7318)                                                     

195.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Amsterdam’daki uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7319)                                                     

196.-  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Amsterdam’da düşen THY uçağı ile ilgili açıklamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7320)                                                     

197.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen bazı belgelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7321)                                                     

198.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Silivri’ye yeni bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7322)                                                     

199.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bulgaristan’ın transit geçen araçlardan ücret almasına ve ulaşım sektörünün desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7323)                                                     

200.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un sabit hat ücreti uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7324)                                                     

201.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Amsterdam’daki yaşanan uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7325)                                                     

202.-  Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, açılışı yapılan Havza-Merzifon karayolunun ulaşıma kapanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7326)                                                     

203.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir beldenin karayolu bağlantısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7327)                                                     

204.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Telekom’un hisse devri sözleşmesi şartlarını uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7328)                                                     

205.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Kütahya yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7329)                                                     

206.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7330)                                                     

207.-  İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, GSM operatörlerinin kampanyalarının denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7331)                                                      

208.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Cumhurbaşkanının bazı yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337)