Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 87

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Nisan 2009 Cuma

 

 

 

Teklifler

 

1.- Aydın Milletvekili Recep Taner ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/436) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2009)

2.-İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/437) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2009)

3.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/438) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2009)

            4.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/439) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2009)     

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/440) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2009)

            6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/441) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2009)

7.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Eğitim Bayramı ile İlgili Kanun Teklifi (2/442) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2009)

8.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/443) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2009)

9.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/444) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2009)

 

 

 

Tezkereler

 

            1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/762) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2009)

            2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/763) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2009)

            3.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/764) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

            4.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/765) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

            5.- Ankara Milletvekili Önder Sav’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/766) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

            6.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/767) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2009)

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/325) (S.Sayısı: 355) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (GÜNDEME)

   2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/588) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (GÜNDEME)

   3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/612) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (GÜNDEME)

   4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (GÜNDEME)

         5.- Siirt Milletvekili Memet Yılmaz Helvacıoğlu ve 4 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 1 Milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/427, 2/428, 2/429) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 24.4.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, NATO Genel Sekreterliği konusundaki tutuma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

3.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, taksi sürücülerinin sosyal güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

4.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya katı atık tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

5.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Belediyesine bağlanan bir belediyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

6.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanına ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

7.-    Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

8.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te mozaik müzesi yapımı ile kültür ve turizm bölgesi ilanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

9.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te eğitimdeki fiziki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

10.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, deterjanların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

11.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KOBİ kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

12.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

13.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, seçimlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

14.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, ABD Başkanının bir ifadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

15.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir dernekte yapılan aramalarda burs kayıtlarına el konulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

16.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, tutuklu bir gazetecinin hücrede tutulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

17.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamuda hizmet alımı ile çalıştırılan elemanların durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

18.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, NATO Genel Sekreterinin seçimine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

19.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

20.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, trafik cezaları tahsilatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

21.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bütçe revizyonuna ve temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

22.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ekonomik kriz nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

23.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, vekil imamlara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Ulusal Deprem Konseyinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7468) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2009)

2.-        İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, yeni tıp fakültelerine yapılan görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7469) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

3.-        Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, emekli ikramiyesi ve maaşlarında ödeme sorunu olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7470) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

4.-        İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, AB ülkelerinin vize uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7471) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

5.-        Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, kayıt harçlarını ödeyemeyen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7472) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

6.-        İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermenistan sınırının açılacağı haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7473) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

7.-        Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7474) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

8.-        Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’e yatırım yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7475) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

9.-        Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, istisnai memuriyet kadrolarına atamalara ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7476) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

10.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir gazetecinin işten çıkarılmasına ve akreditasyonları iptal edilen gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7477) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

11.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Sabah-ATV ihalesini alan gruba verilen banka kredileriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7478) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

12.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7479) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

13.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7480) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

14.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Çaycuma ilçesinde yerel seçimlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7481) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

15.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, seçim sürecindeki bazı taahhütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7482) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

16.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yüksek vergi oranları nedeniyle kaçak içki üretiminin arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7483) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

17.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, lületaşının değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7484) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

18.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerin sorumlularının cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7485) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

19.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ergenekon Davasındaki bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7486) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

20.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir cinayetin zanlılarının yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7487) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

21.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, belediyelere kaynak aktarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7488) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

22.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı büyükşehir belediyelerinin harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7489) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

23.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, yerel seçimlerle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7490) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

24.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul Gösteri Merkezinin yanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7491) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

25.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel seçim sürecindeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7492) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

26.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da yerel seçim sürecindeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7493) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

27.-    Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, THY uçaklarındaki satışın kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7494) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

28.-    Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7495) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

29.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, uzlaşmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7496) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

30.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki tarımsal sulama amaçlı elektrik abonelerinin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7497) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

31.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Diyarbakır uçak seferlerinin iptaline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7498) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

32.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da tarımsal sulama amaçlı elektrik kullananların borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7499) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

33.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Çeşme ilçesindeki ecrimisil bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7500) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

34.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı protestocu öğrencilere yönelik işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7501) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

35.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, coğrafya öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7502) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

36.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel yabancı okullar sınavına engelli öğrencilerin alınmayacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7503) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

37.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Üsküdar’daki bazı ilköğretim okullarının kullanımına yönelik tasarruflara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7504) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

38.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, kansorejen olduğu iddia edilen bir kimyasala yönelik önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7505) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

39.-    Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Erzincan’da sağlık hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7506) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

40.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir müsteşar yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7507) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

41.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İhlas Finans Kurumunun tasfiye işlemlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7508) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

42.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin izlenme oranlarına ve sözleşmesi sona erdirilen programlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7509) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2009)

43.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT Yönetim Kuruluyla ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7510) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

44.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir camiye ait tarihi saatin akibetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7511) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

45.-    Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, evde bakım hizmeti konusundaki bir başvuruya yapılan işlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7512) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

46.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7513) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

47.-    Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne’deki 2-B arazilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7514) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

48.-    İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, NATO Genel Sekreterinin seçimi ve Fransa’nın NATO Askeri kanadına dönüşüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7515) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

49.-    Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezinin yanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7516) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

50.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7517) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/04/2009)

51.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, TÜLOMSAŞ’ın, taşınacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7518) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2009)

52.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kadroya geçirilemeyen geçici işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7519) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

53.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kaçak içki üretimi ve ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7520) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

54.-    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Başbakanlığa yeni uçak alımı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7521) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

55.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkçe dışında bir dilde propaganda yapan belediye başkan adaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7522) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

56.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, 2008 KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7523) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

57.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, hak ediş ya da ihale bedeli ödenmeyen firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7524) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

58.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, hakim ve savcıların dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7525) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

59.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ermenistan politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7526) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

60.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Başbakanlığa yeni bir uçak alınacağı iddiasına ve Başbakanlığa ait ulaşım araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7527) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

61.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TOKİ’nin bir panele yönelik tepkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7528) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

62.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ÇEAŞ hissedarlarının mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7529) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

63.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ekonomik krizle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7530) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

64.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurt dışında olup dönmeyen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7531) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

65.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Yeşilay’ın etkin hale getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7532) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

66.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kamu çalışanlarının ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7533) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

67.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki gürültü kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7534) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

68.-    Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Kula ilçesindeki gölet çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7535) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

69.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kamuya yararlı derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7536) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

70.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7537) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

71.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, intihar olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7538) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

72.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Tunceli Valisi hakkındaki incelemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7539) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

73.-    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, iki avukatın gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7540) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

74.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki sınır kaçakçılığı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7541) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

75.-    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Şanlıurfa’da yaşanan bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7542) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

76.-    İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Kastamonu-Bozkurt Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7543) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

77.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İstanbul’da vergi rekortmenlerinin açıklanmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7544) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

78.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, İstanbul’da vergi rekortmenlerinin açıklanmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7545) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

79.-    Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Afyonkarahisar’daki belediyelerin TEDAŞ’a borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7546) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

80.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bilişim sektöründeki KDV indirimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7547) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

81.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, makine imalatçılarının sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7548) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

82.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, vergi indirimi işlemlerinde engellilik oranlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7549) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

83.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bir ilköğretim okulunun fiziki ve kadro durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7550) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/04/2009)

84.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ülke genelinde düzenlenen sınavlarda sınav yerlerinin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7551) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

85.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocukların destek eğitimiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7552) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

86.-    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Turizm Eğitim Merkezlerine öğrenci alımıyla ilgili bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7553) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

87.-    Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, yüksek öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7554) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

88.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuramayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7555) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

89.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, hukuk alanında yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7556) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

90.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün temizlik işleri ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7557) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

91.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, öğrencilere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7558) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

92.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçe Milli Eğitim Şube Müdürünün görevden alınmasına ve Kütahya’daki yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7559) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

93.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yönetici atamalarında sendika üyeliğinin gözetildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7560) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

94.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir ilköğretim okulunda meydana gelen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7561) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

95.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, yurt dışına gönderilen ve yurt dışından gelen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7562) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

96.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’ın hava ambulanslarından yararlanmasına ve bir vakaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7563) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

97.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, acil tıp teknisyenlerinin şoför olarak çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7564) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

98.-    Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, hacca gideceklerin belirlenme yöntemine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/7565) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

99.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocukların destek eğitimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7566) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

100.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif  Paksoy’un, ekonomideki duruma ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7567) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

101.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de Ziraat Bankası mülkiyetindeki bir binaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7568) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

102.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bakkallardan alınan TEKEL ruhsat harcına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7569) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

103.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TRT personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7570) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

104.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, seçim öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7571) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

105.-          Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, iki avukatın gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

106.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan SGK İl Müdürlüğünün temizlik ve güvenlik işleri ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/04/2009)

107.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, petrol arama ve üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7574) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

108.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Devlet orkestraları şeflerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7575) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

109.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7576) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

110.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yenişehir ilçesindeki çiftçilerin TEDAŞ’a borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7577) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)

111.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes-Kayacık yolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/04/2009)

112.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yayımlanmayan soru önergesi cevaplarına ilişkin TBMM Başkanından yazılı soru önergesi (7/7579) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2009)