Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 86

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Nisan 2009 Perşembe

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı: 357) (Dağıtma tarihi: 23.4.2009) (GÜNDEME)