Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 85

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Nisan 2009 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.- Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/691) (İçişleri; Adalet; Milli Savunma; Sağlık, Aile,  Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2009)      

2.-  Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/692) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2009)

 

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2009)

 

3.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 21 Milletvekilinin, süt sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2009)