Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 84

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Nisan 2009 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, 1977 yılında 1 mayıs kutlamalarında Taksim’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2009)

 

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 19 Milletvekilinin, yerel seçimlerden sonra Ağrı’da yaşanan bazı olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2009)