Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 82

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Nisan 2009 Çarşamba

 

 

 

Teklif

 

           

1.-Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/430) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2009)   

 

                                         

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili F. Murat Sönmez ve 23 Milletvekilinin, lüle taşının değerlendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2009)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 19 Milletvekilinin, sahte içki üretimi ve satışı sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/343)  (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2009)

3.- Burdur Milletvekili R. Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, arıcılık sekörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2009)