Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 81

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Nisan 2009 Salı

 

 

Tasarı

 

            1.- Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2009)

 

Teklifler

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/425) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2009)

            2.-Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2009)       

3.-Siirt Milletvekili Memet Yılmaz Helvacıoğlu ve 4 Milletvekilinin; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/427) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2009)       

4.-İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/428) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2009)    

5.-Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/429) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2009)

 

                                                      Tezkereler

 

 

1.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/739) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2009)

2.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/740) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2009)

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/741) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2009)

4.- Şırnak Milletvekilleri Sevahir Bayındır ve Hasip Kaplan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/742) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, özürlüler için rehabilitasyon merkezleri açılmasını içeren gökkuşağı projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2009)

2.- Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya ve 26 Milletvekilinin, Fermente Sütler Tebliği’nde yapılan değişikliklerin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/340)  (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 24 Milletvekilinin, tefecilik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2009)

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, RTÜK Başkanının gayrimenkullerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

2.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz satışına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) sözlü soru önergesi (6/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2009)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, askerlik borçlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

6.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tuzhanı restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

7.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Sason’daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

8.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Hasankeyf’teki köylerin su şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

9.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Beşiri’deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir proje için arsa tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7428) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

2.-       Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Osmangazi’deki Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7429) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

3.-       Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir rektör atamasıyla ilgili ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7430) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

4.-       İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Van eski Cumhuriyet Savcısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7431) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

5.-       İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Kahramanmaraş’taki helikopter kazasının kurtarma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7432) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

6.-       İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ABD’deki bir emniyet amirine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7433) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

7.-       İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, BDDK’ın bazı kişilerin bankalarda kiralık kasası bulunup bulunmadığını araştırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7434) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

8.-       Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, acil yardım sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7435) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

9.-       Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tanık koruma programı kapsamına alınanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7436) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

10.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Barosu avukatlarının adli yardım alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7437) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

11.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Ergenekon Davasındaki bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7438) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

12.-   Sivas Milletvekili Melik Ecder Özdemir’in, Silivri Cezaevi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7439) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

13.-   Ankara Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Korkuteli İlçesindeki su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

14.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İznik’in bazı köylerinin sulama suyu sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7441) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2009)

15.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik’teki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7442) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

16.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Karacabey’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7443) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

17.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bilgisayar alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

18.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, acil yardım numaralarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7445) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

19.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7446) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

20.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Muradiye İlçesinde seçimlerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7447) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2009)

21.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7448) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

22.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Kozluk’taki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

23.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, Trakya Üniversitesinde basın açıklamasına katılan bazı öğrenciler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7450) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

24.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine yönelik bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7451) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

25.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tedavi yolluklarının ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7452) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

26.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2009)

27.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Gercüş’teki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7454) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

28.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, mazeret tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

29.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesinin temizlik ve güvenlik işleri ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7456) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

30.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7457) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

31.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, hafif hava ulaşım araçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7458) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

32.-   Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu yapımının bir köyde oluşturduğu mağduriyete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7459) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2009)

33.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir yolda tüp geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7460) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

34.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7461) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

35.-   Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Tunceli’deki beyaz eşya yardımlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7462) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

36.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, seçim dönemindeki sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7463) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)

37.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, TMSF denetimindeki bir televizyon kanalının seçim öncesi programlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7464) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2009)

38.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Hazinece karşılanan özürlü sigorta primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2009)

39.-   Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hatay’da kurulacağı iddia edilen termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7466) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2009)

40.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7467) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2009)