Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 79

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Nisan 2009 Perşembe

 

 

 

                                                           Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, okullardaki uyuşturucu kullanma ve madde bağımlılığı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2009)