Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 78

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Nisan 2009 Salı

 

 

 

Teklif

 

      1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; 23.2.2006 Tarihli ve 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/424) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2009)

 

 

                                                           Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 20 Milletvekilinin, ülkemizdeki maden kaynaklarının araştırılarak etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2009)