Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 77

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Nisan 2009 Pazartesi

 

 

                                                                 Tezkereler

 

         1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/730) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2009)

         2.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/731) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2009)

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İller Bankasınca Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerine verilen kredilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

2.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fazladan su parası tahsil ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7392) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009)

2.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, pazar artıkları ile geçimini sağlayanlarla ilgili haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7393) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009)

3.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7394) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009)

4.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bazı kişilerin gözaltına alınmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7395) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

5.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, RTÜK’ün çocuklara yönelik internet sitesindeki kadınlara yönelik ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7396) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

6.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kredi kartı borçlularına yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7397) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

7.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Üsküdar’daki Validebağ Korusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7398) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

8.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Birleşik Arap Emirliklerindeki büyükelçilik binası ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7399) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

9.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Antalya mitingindeki rektör seçimi ile ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

10.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, tutuklu ve hükümlülerin nakil taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7401) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

11.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir cezaevindeki kameralı takip sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7402) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

12.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, ceza ve tutukevlerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7403) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

13.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir medya kuruluşundaki greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7404) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

14.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın istihdamına yönelik açıklamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7405) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

15.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik enerjisindeki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7406) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

16.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7407) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

17.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa Belediye Encümenin bazı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7408) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

18.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, batan bir gemideki kontamine olmuş suyun tahliye işiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7409) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7410) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

20.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir mitingde yaptığı konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7411) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

21.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’daki bir gözaltına alma olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

22.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ülkemizdeki Türkmen kökenli şahısların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

23.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, hakkında soruşturma izni verilen belediye başkanı ve yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7414) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir ilköğretim okulundaki branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7415) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

25.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, yabancı özel okulların engelli öğrenci almayacakları haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7416) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2009)

26.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bedensel engelli öğrencilerin özel yabancı ortaöğretim okulları giriş sınavına alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7417) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kayıp bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7418) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

28.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Ankara Sincan Devlet Hastanesinin başhekim yardımcısı kadrolarına ve dağıtılan döner sermaye paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

29.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinin başhekim yardımcısı kadrolarına ve dağıtılan döner sermaye paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

30.-     Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Siyah Çay Tebliğindeki değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7421) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

31.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Antalya’da yaban domuzlarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7422) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

32.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7423) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

33.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Pamukkale Ekspres seferlerinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7424) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2009)

34.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın istihdamına yönelik açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7425) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2009)

35.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasama dokunulmazlığı dosyalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7426) (Başkanlığa geliş tarihi:17/03/2009)

36.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7427) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2009)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 Milletvekilinin, maden kaynaklarının araştırılarak madenciliğe dayalı sanayinin oluşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2009)