Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  76

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mart 2009 Salı

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kredi borçluları kayıtlarıyla ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, seçim çalışmalarına ve ekonomik sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

3.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir okulda öğrencilerden para istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

4.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Aspendos Tiyatrosu yakınında faaliyet gösteren taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

5.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen günlüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

6.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporundaki Türkiye değerlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

2.-    İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Bilim ve Teknik Dergisiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

3.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TOKİ’nin açılış ve temel atma törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

4.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

5.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, uluslararası tahkim davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

6.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Hükümet üyelerinin yakınlarının şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

7.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

8.-    İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun toplantı yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

9.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, MİT eski müsteşarı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

10.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir barajdaki suyun İzmir şehir şebekesine verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

11.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki bazı arazilerin imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

12.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

13.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kemalpaşa İlçesinin yeni adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

14.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Erzurum H Tipi Cezaeviyle ilgili bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

15.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, SGK’nın protokol imzaladığı bankalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

16.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Sağlık Uygulama Tebliğindeki biyonik kulak ameliyatlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

17.-      Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, icralık olduğu için iş akdi feshedilen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

18.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TKİ’deki bazı personel işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

19.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enerji dağıtım ve üretim birimlerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

20.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, kapalı durumdaki Tabiat Tarihi Müzesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

21.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Ak Parti üyesi iki kişinin asker kaçağı olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

22.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Edremit Belediyesince kullanılan makam aracı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

23.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Mersin’de bir vatandaşın göz altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

24.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsü alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

25.-      Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, seçmen kayıtlarına ve İDO’nun bir sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

26.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin dağıttığı iddia edilen test kitabına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7364) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

27.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Melikgazi Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7365) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

28.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7366) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2009)

29.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstanbul-Beyoğlu Belediyesinin verdiği bazı ruhsatlarla ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

30.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, İstanbul Rehberler Odasındaki soruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7368) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

31.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kemalpaşa İlçesine müze yapımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7369) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

32.-      İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, müze ve ören yerleriyle ilgili ihaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7370) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

33.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, eğitim kurumlarının elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7371) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

34.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir okula usulsüz müdür atandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7372) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

35.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askere giden sözleşmeli öğretmenlerin eğitim-öğretim ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7373) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

36.-      İstanbul Milletvekili Bayram Meral’in, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7374) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

37.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli İlçesindeki sağlık ocağının eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7375) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

38.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Köprübaşı ilçesindeki bir sağlık ocağının eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7376) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

39.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Türk Gıda Kodeksinde yoğurtla ilgili tebliğ değişikliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7377) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

40.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tarım personeli alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7378) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

41.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hayvancılıkla geçimini sağlayanların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7379) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

42.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7380) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

43.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türksat’ın Almanya’daki yapılanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7381) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

44.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7382) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

45.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin bir açılışa götürülmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

46.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Selendi ilçesini çevre ilçelere bağlayan yolların yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7384) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

47.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli-Gökeyüp Beldesi yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7385) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

48.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7386) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

49.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Edremit bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7387) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

50.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Bilim ve Teknik Dergisiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7388) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

51.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bazı hakemlerin ortaya attığı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7389) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2009)

52.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hasanlar Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7390) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/03/2009)

53.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Sudan Devlet Başkanıyla ilgili açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1-                 Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 21 Milletvekilinin, üzüm tarımında ve üzümcülük sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2009)

2-                 Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2009)

3-                 Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2009)

4-                 Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2009)

 

 

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, mera alanlarının yerleşime açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347)

2.-          İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Milli Eğitim Bakanlığının Filistin’le dayanışmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6583)                                                               

3.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6585)                                                                 

4.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TMO’nun piyasa işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6589)                                                               

5.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir lisenin müdür yardımcısı hakkındaki zimmet iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6594)                                                               

6.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595)                                                                

7.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yönetim kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6606)                                                                

8.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ Yatağan işletmesinde meydana gelen heyelan olayının araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6607)                                                                

9.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Soma ve Dodurga’daki kömür sahalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6608)                                                                

10.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ Milas İşletmesine ait bir kömür ocağıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6609)                                                                

11.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, cesetlerin bulunduğu iddia edilen bir yere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6610)                                                               

12.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sözleşmeli öğretmenlerin özür atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6618)                                                               

13.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6619)

14.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6620) ×                                                                                                                            

15.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullarda Gazze’ye yönelik saygı duruşu ve yardım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6621)                                                                 

16.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Yunanistan’da tutuklu bulunan iki Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626)                                                               

17.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İsrail’e savunma ihalesi verildiği haberlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627)                                                                

18.-      Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, İstanbul-Davutpaşa’daki patlamanın mağdurlarına yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6633)                                                               

19.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iptal edilen yeşil kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6635)                                                               

20.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir rapordaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6638)                                                                

21.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Biga’daki bor madeni taşıma ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6641)                                                                

22.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sendikalı işçiliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6650)                                                               

23.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz politikasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6652)                                                               

24.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Mersin-Akkuyu’ya kurulacak nükleer  santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6653)                                                               

25.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, tasarruflu ampul dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6654)                                                                

26.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir vatandaşlık başvurusuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6655)                                                               

27.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da su ve kanalizasyon hizmeti alamayan hanelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6656)                                                               

28.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Aliağa Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6658)                                                               

29.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Validebağ Korusunun Üsküdar Belediyesince kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6659)                                                               

30.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660)                                                               

31.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661)                                                               

32.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu idarelerinin Adana’daki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662)                                                               

33.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663)                                                               

34.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6670)                                                                

35.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen alımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6671)                                                               

36.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zam ve tazminatlarla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6672)                                                               

37.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir Fen Lisesine yapılan öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6673)                                                               

38.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yeni Fen Lisesi açılması izinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6674)                                                               

39.-      Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’deki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6675)                                                               

40.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi öğretmeni olarak alanı değiştirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6676)                                                                

41.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zorunlu görev yeri değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6677)                                                               

42.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ek ödemeden faydalanamayan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6678)                                                               

43.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, istiklal Marşının sözsüz müzik eşliğinde okunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6679)                                                               

44.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, e-okul kapsamında bazı bilgilerin SGK’ya iletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6680)                                                               

45.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, banka promosyonlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6681)                                                                

46.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’ya yeni havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6686)                                                               

47.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, televizyon ve radyo vericilerinin oluşturduğu görüntü kirliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6687)                                                               

48.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6688)                                                               

49.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6693)                                                               

50.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yapılan bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6694)                                                                

51.-      Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, aylık ve ücret ödemelerinde yapılan kesintilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6695)                                                               

52.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Telekom’un yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6696)                                                                

53.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Uludağ’da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6701)                                                               

54.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı vizesiz ve harçsız geçiş uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6706)                                                                

55.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, inceleme ve soruşturma yapılan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6708)                                                                 

56.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İSKİ’nin bir içme suyu inşaatı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6717)                                                               

57.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İstanbul’daki bir arazinin imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6718)                                                               

58.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin konuşma terapi öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722)                                                               

59.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in,   Özel Kalem Müdürlerine ve istisnai memuriyetten öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723)                                                               

60.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Yayımlar Dairesinin bir projesindeki hatalı bilgi girişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724)                                                               

61.-      Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, devredilen sağlık meslek liselerinin yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725)                                                                

62.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen görevlendirmeyle ilgili genelgelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726)                                                                

63.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, başarılı öğretmenlerin aylıkla ödüllendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6727)                                                               

64.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir grup üniversite öğrencisine uygulanan yaptırıma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6728)                                                               

65.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursların kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6729)                                                               

66.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bilecik’te yönetici atama başvurularının ertelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6730)                                                               

67.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sosyal tesislerin bandrol ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6731)                                                               

68.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6732)                                                               

69.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Ankara Gazi Devlet Hastanesinde döner sermaye dağıtımıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6733)                                                                

70.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, cerrahi robot alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6734)                                                               

71.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Uludağ’da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6735)                                                               

72.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, BOTAŞ’ın kurumlardan olan borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743)                                                               

73.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744)                                                               

74.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, ASKİ’nin su tüketimi faturalandırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6747)                                                                

75.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir öğretim üyesi hakkındaki soruşturma dosyasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6748)                                                               

76.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, belediyelerin mülki birimlerden belge talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6749)                                                               

77.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki bir arazinin imar uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6750)                                                               

78.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, pet şişede tiner satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6752)                                                                

79.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin tersine göç konusunda yaptığı yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6754)                                                               

80.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, SGK’nın görevde yükselme eğitimine ve bazı atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760)                                                               

81.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Muğla’da ormanlık alana yapılan bir konut ve yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766)                                                               

82.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kentsele dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768)                                                               

83.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6770)                                                               

84.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir alışveriş merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6771)                                                                                                                              

85.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, terör eylemleri kurbanlarına yapılan otopsi işlemlerine ve terör olayları soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773)                                                               

86.-      İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Üsküdar’daki eski Hemşire Koleji binalarının tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776)                                                                

87.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777)                                                               

88.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778)                                                               

89.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, aile hekimliği uygulamalarındaki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6780)                                                               

90.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sözleşmeli statünün doğurduğu personel yapısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781)                                                                

91.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, şiddet ve hakarete maruz kalan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6783)                                                                

92.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, aile hekimliği uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6784)                                                               

93.-      Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, şehir girişindeki trafik güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788)                                                               

94.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6789)                                                               

95.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’a düzenlenen uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790)                                                                

96.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793)                                                                                                                     

97.-      İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Kağıthane’deki bir gökdelen inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6796)                                                                

98.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6797)                                                               

99.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Davos’ta kullandığı dosyaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6798)                                                               

100.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muradiye’de seçmen listelerine yapılan bir itiraza ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6803)                                                                

101.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805)                                                               

102.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara’da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6806)                                                                

103.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bir yapım işine ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6810)                                                                

104.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, deniz ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818)                                                               

105.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TCDD’nin ihtiyaç fazlası taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819)                                                                

106.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820)                                                               

107.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki balıkçı barınaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821)                                                               

108.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karaburun Yat Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822)                                                               

109.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kuzel Ege Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6823)                                                               

110.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Yeni Foça Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824)                                                                

111.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Çeşme-Şifne Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825)                                                               

112.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Çandarlı Tersane Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6826)                                                               

113.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İstanbul-İzmir arasındaki deniz hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6827)                                                               

114.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı ulaştırma projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6828)                                                                

115.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kara noktalara ve trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6829)                                                               

116.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Aydın Otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6830)                                                               

117.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Banliyösünün durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6831)                                                               

118.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Limanı özelleştirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6832)                                                                

119.-       Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Mersin Akkuyu Nükleer Santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6833)                                                               

120.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Hamur’daki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835)

121.-         Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ülkemize gelmesine izin verilmeyen bazı şahıslara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837)                                                             

122.-       Aydın Milletvekili Recep Taner’in, dikey geçiş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6838)