Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  73

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mart 2009 Çarşamba

 

 

Tasarı

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/688) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.3.2009)

 

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/421) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2009)

            2.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/422) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2009)

 

Tezkereler

 

            1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/718)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2009)

            2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/719)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2009)

            3.- Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/720)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2009)

            4.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/721)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2009)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, sosyal yardımların seçim malzemesi yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2009)

3.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Gazze için yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2009)

4.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, “varlık barışı” uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

5.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

6.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir tebliğde yapılan yoğurtla ilgili değişikliklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

7.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Aydın’da seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun hırpalandığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2009)

8.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı mali işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Televizyon Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7187) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

2.-    Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bazı belediyelerin projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7188) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

3.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, doğalgaz çalışmalarından zarar gören bazı yollara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7189) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

4.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Mülga Türkiye Elektrik Kurumunun yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7190) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

5.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT’nin bazı ihalelerine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7191) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

6.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’de kapanan ve açılan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7192) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

7.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7193) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

8.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, seçim sürecinde yapılan açılışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7194) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

9.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’e gizli bir özel temsilci gönderildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7195) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

10.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Ayvalık’ta TEKEL’e ait bir alanın imar durumundaki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7196) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

11.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, TRAKAB toplantılarına davet edilen basın mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7197 (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

12.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ulusal Bor Enstitüsüne ve Emet Borik Asit Tesislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7198 (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

13.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bazı ekonomik, sosyal ve adli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7199 (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

14.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bir medya şirketine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

15.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni’deki TOKİ konutlarında mağduriyet oluştuğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

16.-      İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, yerbilimleri mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/03/2009)

17.-      İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, tehditler aldığına yönelik konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2009)

18.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Dalaman Çayı etrafındaki bazı köylerdeki inşaat yasağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

19.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ABD Dışişleri Bakanlığının bir raporundaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

20.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

21.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, İsrail ürünlerinin boykot edilmemesi konusunda okullara genelge gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

22.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir kentsel dönüşüm ve gelişim projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

23.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, kamuya yeni personel alımıyla ilgili karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

24.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Ayvalık’ta TOKİ’nin yeni bir proje başlatacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

25.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yaz saati uygulamasının seçimlere etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

26.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Belediyesinin yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

27.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Karkamış Antik Kenti’nin turizme açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

28.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, araştırma görevlilerinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

29.-      Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, işten çıkarılan ve şiddete uğrayan kadınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

30.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, işsizliğin boyutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

31.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TOKİ açılışlarına ve seçim mitinglerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

32.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, seçim çalışmalarında kamu araç ve imkanlarının kullanıldığına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

33.-      İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, gıda güvenliği denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

34.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir seçim konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

35.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, konuşmalarında kullandığı bir cihaza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

36.-      Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, gıda bankacılığı yapan vakıf ve derneklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

37.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Bilim ve Teknik Dergisinin Mart sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

38.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, çocuklara yönelik cinsel istismarın soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

39.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı tutuklu ve hükümlüler ile bunların tedavilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2009)

40.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’te depreme yönelik önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

41.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

42.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kontakt lens bedellerinin karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

43.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnaf ve sanatkarların İşsizlik Sigortası Fonu kapsamına alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

44.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir yönetmelik taslağına ve bir iddiaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

45.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Çiğli’deki çöp atık alanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

46.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bazı ormanlık alanların korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

47.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün orman istihkakının kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

48.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karataş ilçesindeki su tahliye sistemlerinin yetersizliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

49.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Avlan Gölünün su kapasitesinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7235) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

50.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana ilindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

51.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Milas ilçesindeki su baskınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

52.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Dursunbey’deki kereste esnafının desteklenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

53.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir köyün su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

54.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, dövize endeksli kredi çekenlerin geri ödemedeki sıkıntılarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

55.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, karşılıksız çeklere ve protestolu senetlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

56.-      Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, bir rapora yönelik SPK yönetiminin sorumluluğuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

57.-      Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, TOKİ’nin Ziraat Bankasından kullandığı krediye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

58.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

59.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisinin Mart sayısıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

60.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Bilim ve Teknik Dergisinin Mart sayısıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

61.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ konutlarının teslim süresine ve standartlarına yönelik iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

62.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki ruhsatsız kömür ocaklarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

63.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, AB’nin bor madeniyle ilgili kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

64.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

65.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer ve Garp Linyitleri İşletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

66.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Eti Bor İşletmelerinin nakliye ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

67.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

68.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Seyhan Belediyesinde görevli bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2009)

69.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir okulun yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

70.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terörle mücadelede yeni mekanizmaların hayata geçirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

71.-      Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

72.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara’daki akaryakıt, LNG ve LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

73.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul’daki akaryakıt LPG ve LNG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

74.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yıkılan bir köprünün yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

75.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İstanbul’daki belediyelerin kendi bünyesinde kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

76.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın bazı köylerinin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

77.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir polis memurunun başka şubeye tayiniyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

78.-      Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, AŞTİ’ye girişlerde araçlardan ücret tahsiline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

79.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

80.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

81.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

82.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kamu kurumlarında bulunan mescitlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

83.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Tunceli İl Özel İdaresi deposunda bir siyasi partiye ait malzemelerin bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

84.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Selendi ilçesine kaymakam atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

85.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki stadyum ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

86.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

87.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin stadyum ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

88.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, nüfus ve seçmen kayıtlarında yanlışlıklar olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7274) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2009)

89.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’de bir vatandaşın gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

90.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şehitkamil Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7276) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

91.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Mersin’de bir vatandaşın gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

92.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir su hattındaki hırsızlık olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7278) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2009)

93.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’de bir vatandaşın gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

94.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ak Parti’nin Adana mitingine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

95.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, aydınlatılamayan bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/03/2009)

96.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın aydınlatılamayan bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2009)

97.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin müzelere ücretsiz giriş hakkının kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

98.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, abone olunan dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2009)

99.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sağlıkta paket fiyat uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2009)

100.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Tekirdağ’daki belediyelerin mali tablolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

101.-  Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7287) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

102.-  Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, ABD’deki tedavi giderlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7288) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2009)

103.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, vergi uzlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7289) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

104.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7290) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

105.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7291) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

106.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7292) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

107.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, AR-GE birimlerinde personel görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7293) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

108.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7294) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

109.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7295) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

110.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7296) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

111.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda İsrail mallarına yönelik muhtemel boykota karşı genelge gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7297) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

112.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir öğretmen hakkındaki soruşturmaya ve görev yeri değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298 (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

113.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli öğretmenlerin izin haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7299) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

114.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman Üniversitesinde Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

115.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir öğretmen hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

116.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

117.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin branş alanı değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

118.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teşvik sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7304) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

119.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sanayi sektörünün desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7305) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

120.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, yeni bir teşvik sistemine yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7306) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

121.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7307) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

122.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engellilerin Sağlık Uygulama Tebliğinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7308) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

123.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

124.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

125.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki hastanelerin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7311) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

126.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Selendi ilçesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7312) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

127.-  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’daki sağlık kurumlarının kadro durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7313) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

128.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Taşova yolundan bir köye geçiş yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7314) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

129.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Amsterdam’daki uçak kazasından sonra yapılan açıklamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7315) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

130.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Amsterdam’daki uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

131.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yol yapımındaki uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7317) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

132.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bazı gazetelerin internet sitelerindeki cinsel istismar haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7318) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

133.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Amsterdam’daki uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7319) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

134.-  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Amsterdam’da düşen THY uçağı ile ilgili açıklamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

135.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen bazı belgelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)

136.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Silivri’ye yeni bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

137.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bulgaristan’ın transit geçen araçlardan ücret almasına ve ulaşım sektörünün desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

138.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un sabit hat ücreti uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

139.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Amsterdam’daki yaşanan uçak kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

140.-  Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, açılışı yapılan Havza-Merzifon karayolunun ulaşıma kapanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

141.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir beldenin karayolu bağlantısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

142.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Telekom’un hisse devri sözleşmesi şartlarını uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

143.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Kütahya yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

144.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Hafif Raylı Sistem Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

145.-  İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın, GSM operatörlerinin kampanyalarının denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2009)

146.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, çiftçilerin TMO’dan olan alacaklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7332) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

147.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gıda Kodeksi Komisyonunun yoğurt içeriğiyle ilgili kararına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2009)

148.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ihracattaki azalmaya ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen)  yazılı soru önergesi (7/7334) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2009)

149.-  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, TOKİ’nin SHÇEK’e yaptığı sosyal hizmet binalarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu)  yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/03/2009)

150.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu)  yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2009)

151.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Cumhurbaşkanının bazı yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2009)

152.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Almanya’daki konsolosluklarda çalışan Türk asıllıların özlük haklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2009)