Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  7

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ekim 2008 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- 1.8.2008 Tarihli ve 5803 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/638) (S.Sayısı:297) (Dağıtma tarihi:13.10.2008) GÜNDEME

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki çöp depolama alanı ve tesisi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4228)

2.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yüzme havuzlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4243)

3.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, lunaparklardaki güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4244)

4.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4247)

5.-   Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne ve Kırklareli’deki araç sayısına ve verilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4248)

6.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı belediye başkanları hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4250)

7.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Dinar’daki doktor ve diğer sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4262)

8.-   Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, kene vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4263)

9.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Çay İlçesi bağlantılı bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4271)

10.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu İlindeki ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4272)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, polislerden toplanan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4282)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki bazı Devlet hastanelerinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4306)

13.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur-Fethiye karayolunun bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4307)

14.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İzmir’in şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4308)

15.-     İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, AB Müzakere Pozisyon Belgesinin açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4314)

16.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4321)

17.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, ÖSYM’nin KPSS sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4332)

18.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin eğlence parkı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4335)

19.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’deki kentsel büyümenin belli semtlere yönlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4337)

20.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, İstanbul’daki bir arazinin değerlendirilmesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4338)

21.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur İlçesinde Açık Öğretim sınavlarının yapılması ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4340)

22.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4345)

23.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kamuda tanımlı olmayan bazı meslek gruplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4346)

24.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, gazilerin özel sağlık kurumlarına sevklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4348)

25.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kemoterapi hemşiresi sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4350)

26.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PTT Personeli Kefalet Sandığına ve dağıtıcıların çalışma saatlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4357)

27.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, hemzemin geçitlerdeki trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4358)

28.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, internet erişim ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4359)

29.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, ülkeye girişine izin verilmeyen bir çocuğa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4361)