Dönem : 23

Yasama Yılı:   3

No: 69

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Mart 2009 Çarşamba

 

Raporlar

 

   1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri  Komisyonu Raporu (1/493) (S.Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (S.Sayısı: 346) (Dağıtma tarihi: 4.3.2009) (GÜNDEME)

           

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

2.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Eskil’deki içme suyu şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

3.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Güzelyurt’taki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

4.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray Merkez’deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

5.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Ortaköy’deki okulların bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

6.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Sarıyahşi’deki okulların bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

7.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin seçim öncesi imar değişikliklerine ve ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

9.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Karabağ’ın işgaliyle yurtlarından ayrılanlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

10.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir milletvekili hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

11.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının aldığı iddia edilen binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

12.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara’nın doğalgaz dağıtım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

13.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir medya grubuna verilen vergi cezasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

14.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı bakanların yerel seçimlerle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Hukuk Müşavirliğinde avukat istihdamına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2009)

2.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7036) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2009)

3.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, TOKİ projelerine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7037) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

4.-    Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tarım sektörünün krize karşı desteklenmesine Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7038) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

5.-    Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, su politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7039) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

6.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yasa dışı telefon dinlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7040) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

7.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bağımsız gözlemcilerin seçimleri izlemek üzere davet edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7041) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

8.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, gıda bankacılığı yürüten dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7042) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

9.-    Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, bir milletvekili ile bir siyasi parti ilçe başkanı üzerinden ortaya atılan bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7043) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

10.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Adapazarı’nda TOKİ’nin yapacağı hastaneye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7044) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

11.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Büyük Menderes Havzasındaki sel mağduru üreticilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7045) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

12.-      Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, bir firmanın yurt dışından kullandığı krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7046) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

13.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir yayın grubuna yapılan cezai işleme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7047) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

14.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın işsizliği ve istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7048) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

15.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, SGK’nın sağlık kuruluşlarına yaptığı ödemelerin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7049) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

16.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Erzurum ve Doğu Karadeniz’deki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7050) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

17.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Büyükorhan ilçesindeki gölet çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7051) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

18.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Çine ve İkizdere barajlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7052) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

19.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Anadolu Ajansının tarafsız habercilik ilkesine aykırı davrandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7053) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

20.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, TRT’nin yayın personeli seçme sınavına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7054) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

21.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT programlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/7055) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

22.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, futbol sahalarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7056) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

23.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki futbol sahalarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7057) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

24.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’daki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7058) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

25.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TEKEL bayilerinden alınan ruhsat harcına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7059) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

26.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bazı cami imamlarının siyasi parti çalışmalarına katıldıkları iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/7060) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

27.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Ağaçören’deki camilerin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/7061) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

28.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sığınma evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

29.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7063) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

30.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt’teki yatırımlara Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7064) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

31.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kars’taki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7065) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

32.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’deki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

33.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektrik dağıtım şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

34.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir şirketin Antalya’da petrol arama başvurusunun reddedilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

35.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Erzurum’un içme suyunun kalitesine ve hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

36.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Güngören Belediyesinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7070) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

37.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, siyasi parti toplantılarında kamu araçlarının kullanımı ve işçilerin zorla katılımı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7071) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

38.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Aksaray-Gülağaç’daki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

39.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Merkezlerine ve bir gencin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

40.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7074) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

41.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

42.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki belediye şirketlerinin denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7076) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

43.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, gelir uzmanı atamalarındaki bir soruna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7077) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

44.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bazı kursiyerlerin siyasi parti toplantısına zorla götürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

45.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okulların elektrik ve doğalgaz borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7079) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

46.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

47.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, sözleşmeli öğretmenlerin hastalık izinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7081) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2009)

48.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okulların taşınır ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7082) (Başkanlığa geliş tarihi:20/02/2009)

49.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bilişim teknolojileri sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7083) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

50.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir ilköğretim okulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

51.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, okullara dağıtılan bir belgesele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7085) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

52.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, ekonomik kriz nedeniyle üniversite öğrencilerine yönelik önlem paketi hazırlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7086) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

53.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, siyasi parti toplantılarına katılan kamu görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7087) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

54.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7088) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

55.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki Bölge Trafik Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7089) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

56.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, kredi kullanan köylülerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

57.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

58.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

59.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üretici ve market fiyatları arasındaki farka ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

60.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

61.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Büyük Menderes Havzasındaki kuraklık ve sel mağduru üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7095) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

62.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, arıcıların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

63.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Marmara’da deniz taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

64.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7098) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

65.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki Vakıf Zeytinliğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

66.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7100) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2009)

67.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yeni matbaa binasına ve 22. Dönemdeki bina yapım ve onarımlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2009)

68.-      Mersin Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı yasama dokunulmazlığı dosyalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2009)

69.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurt dışında olup dönmeyen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

70.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir yayın grubuna kesilen vergi cezasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

71.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna yönelik iddialara ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

72.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Ermeni sorunuyla ilgili bir belgesele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

73.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Eti Maden İşletmelerinin özelleştirileceği haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

74.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da meydana gelen depreme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

75.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman OSB’deki su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

76.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

77.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, sokak çocuklarına yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

78.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İstanbul’da yapılan bir konferansa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

79.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, OSTİM’in enerji santraline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

80.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Adalet Bakanının yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

81.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Adalet Bakanının yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

82.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Adalet Bakanının yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

83.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, zirai kredilere ve çiftçi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

84.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan valiliklere gönderilen kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

85.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sosyal amaçlı ve kamu yararına çalışan vakıfların desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

86.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, 2003-2008 arasındaki imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

87.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

88.-      Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

89.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TEKEL’in sigara fabrikaları ve TAPDK yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

90.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur ve Bozyazı’da doludan zarar görene çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

91.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Adalet Bakanının yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

92.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Türk Telekom’un özelleştirme sonrası yatırımlarına ve personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

93.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT’nin anlaşma yaptığı bir ajansa ve reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

94.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Bursa Barosu avukatlarının adli yardım alacaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7128) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

95.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

96.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

97.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, yerel seçimlerle ilgili bir konuşmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

98.-      Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir belediye başkanına gayrimenkul alımı için vekaletname vermesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

99.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

100.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Avlan Gölünde yeterli su toplanamamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

101.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Orman Genel Müdürünün bir ormanlık alanla ilgili açıklamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

102.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TÜİK’in bazı hatalı verilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

103.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, ekonomik kriz konusunda İzmir’de iktisat kongresi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

104.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, elektrik üretim ve dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

105.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, enerji yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

106.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, nükleer santral ihalesine teklif veren firmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

107.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek eğitimi kursları ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

108.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Ankara-Sincan Gençlik Merkezi havuzunda bir çocuğun boğulması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

109.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, çocuklara karşı işlenen suçlar ile çocukların işlediği suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

110.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iştirakine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

111.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, büyükşehirlerdeki ilan panolarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

112.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’de doğrudan gelir desteği ödemelerinde yapılan kesintiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

113.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İstanbul Büyükşehir Beledyesinin bazı geçici işçileri kadroya geçirdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

114.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir gazeteyi dağıttığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

115.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

116.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

117.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürü kadrosuna yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

118.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir gazetenin Ankara Büyükşehir Belediyesinin araçları ile dağıtıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7152) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

119.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kamu İhale Kurumunca iptal edilen ihalelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

120.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tahkim davalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

121.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, usulsüz öğretmen atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

122.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

123.-  Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, e-okul uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

124.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, okullarda temizlik ve ısıtma işlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

125.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, bir ilköğretim okulunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

126.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir okulun duvarına asılan yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

127.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da meydana gelen depremin eğitime etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

128.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bilgisayar programcılığı mezunlarının değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

129.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

130.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

131.-  Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bazı tıbbi malzeme ve ürünlerden ek ücret istenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

132.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki gebe takiplerine, bir ölüm olayına ve kış şartlarında hasta nakline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

133.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

134.-  Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Büyük Menderes’in taşmasından zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

135.-  Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Büyük Menderes’in taşmasından zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

136.-  Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, gebe düve teşviğinden yararlanan kooperatiflere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

137.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, genel müdürlüklere yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

138.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, bir teftiş raporuna, bir atamaya ve bazı görevlendirmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

139.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anamur’da doludan zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

140.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

141.-  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesinin özel sektöre kiralanacağı haberlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

142.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

143.-  Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, kene ilacı ihalesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

144.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, aboneleri mağdur eden telefon aramalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2009)

145.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Bakü-Tiflis Demiryolu Projesi kapsamında yapılacak bir istasyona ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7179) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

146.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Okul Sporları Federasyonunun hazırlattığı iddia edilen bir videoya ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7180) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2009)

147.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da meydana gelen depreme ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7181) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

148.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki kadın intiharlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/7182) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

149.-  Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, borçlanmayla ilgili bir düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/02/2009)

150.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir siyasi parti ilçe başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7184) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2009)

151.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yeni basımevi binasıyla ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7185) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2009)

152.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir internet sitesindeki yazıya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7186) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2009)