Dönem : 23

Yasama Yılı:   3

No: 68

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Şubat 2009 Cuma

 

Rapor

 

   1.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/652) (S.Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 27.2.2009) (GÜNDEME)