Dönem : 23

Yasama Yılı:   3

No: 67

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Şubat 2009 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/677) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2009)

   2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/678) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2009)

3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/679) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2009)

 

Teklifler

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 7258 Sayılı, Futbol ve Diğer Spor Müsabakaları Üzerine, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun Ek 1. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/397) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2009)

2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 3 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/398) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; 5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24. Maddesine, Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/399) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009)

4.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/400) (Plan ve Bütçe Komisyonuna (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009)    

5.- Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/401) (Avrupa Birliği Uyum ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009)    

6.- Mersin Milletvekili Kadir Ural ve 21 Milletvekilinin; Bir İlçe ve Silifke Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/402) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2009) 

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/403) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2009)

       

8.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; “Tunceli” Olarak Değiştirilen İlimize Yeniden “Dersim” Adının Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/404) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2009)    

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/405) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2009)    

10.- İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/406) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2009) 

11.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/407) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2009)   

12.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan ve 19 Milletvekilinin; Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/408) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2009)          

13.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın; Vatandaşlık Geliri Hakkında Kanun Teklifi (2/409) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)(Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2009)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın; Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/410) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2009)

15.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/411) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2009)

16.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlunun; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. ve 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/412) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2009)

 

Tezkereler

 

   1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/694) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2009)

   2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/695) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2009)

   3.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/696) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2009)

   4.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/697) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2009)

 

 

Raporlar

 

   1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/353) (S.Sayısı: 331) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         2.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (S.Sayısı: 332) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         3.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/445) (S.Sayısı: 333) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009)  (GÜNDEME)

         4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolları ve Köprüler İle İlgili İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S.Sayısı: 334) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/474) (S.Sayısı: 335) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesinin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484) (S.Sayısı: 336) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/523) (S.Sayısı: 337) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/532) (S.Sayısı: 338) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         9.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (S.Sayısı: 339) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (S.Sayısı: 340) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         11.- Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) (S.Sayısı: 341) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

         12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/615) (S.Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 26.2.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Davos’taki Gazze Panelinin moderatörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, besi kredilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

3.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep ve Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

4.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çeklerle ilgili kanunun Türk Ceza Kanununa uyumlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

7.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Ankara’da şebekeye verilen Kızılırmak suyunun kombi arızalarına neden olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

8.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

9.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanede soruşturma açılmamasına ve memuriyetine son verilen bazı sendikacılara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

10.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Çin malı tekstil ürünlerinin terzileri mağdur etmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

11.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

12.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki bir yolun durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

13.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman-Kahta yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

14.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kamu idarelerinin bütçelerinden Adıyaman’daki sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

15.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya-Sivas yolunun bölünmüş yol programına alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

16.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Arapgir-Divriği yolundaki asfalt çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

17.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya çiftçisine ödenecek fidan destek primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

18.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya-Adıyaman arasındaki bir yolun programa alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

19.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Hekimhan-Kuluncak yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

20.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Arapgir-Arguvan yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

21.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Arapgir-Kemaliye yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

22.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Çelikhan-Yeşilyurt yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

23.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kuluncak-Darende yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

24.-      İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

25.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GAP’a ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

26.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

27.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hastanelerdeki yanık ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

28.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, onkoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

29.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

30.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlıktaki yabancı yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

31.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir işletmenin bir vergi düzenlemesinden yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

32.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’da kamu hizmetine ayrılan alanların imar değişikliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

33.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elma ihracatının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

34.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir gruba EPDK tarafından verilen lisanslara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

35.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, okullarda Gazze’ye yardım toplanmasına, öğretmenevi bandrol ücretine ve vekaleten yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

36.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, PTT’nin anonim şirket statüsüne alınarak özelleştirileceği haberlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

37.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Karayolları Genel Müdürlüğünde personel için sınıf değişikliği sınavı açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

38.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, sözleşmeli sağlık personeline kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

39.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, işsizlik sigortası ödemelerine ve çalışma hayatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

40.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, seçim sürecinde yapılan sosyal yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

41.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, orman yangınları için yapılan uçak kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

42.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, orman yangınları için yapılan helikopter ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

43.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, hematoloji ünitelerine ve uzmanlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının kullandıkları araçlara ve bu araçların karıştığı kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6839) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

2.-    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, süt sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6840) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

3.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, tarımsal desteklemeye ayrılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6841) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

4.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6842) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

5.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Deniz Feneri Derneği soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6843) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki termik santraller ve linyit işletmelerinde yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6844) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

7.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6845) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

8.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan Termik Santrali ve kömür madenlerinde yöre insanının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6846) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

9.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, İsrail ile yürütülen askeri proje ve ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6847) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

10.-      Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Ergenekon Soruşturması kapsamında bulunan bazı silah ve mühimmata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6848) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

11.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, doğalgazda yapılan indirime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6849) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

12.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir taşeron firmada işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6850) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

13.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Türk vatandaşlığına geçen soydaşların emekliliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6851) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

14.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, belediyelere ödenen harçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6852) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

15.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve aldığı borçlanma yetkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6853) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

16.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki tramvay projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6854) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

17.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kapatılmasına karar verilen belediyelerin bütçelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6855) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

18.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, özelleştirilen kuruluşlarda kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6856) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

19.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sulama amaçlı kullanılan elektrik bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6857) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

20.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir şirketin özelleştirme bedeli ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6858) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

21.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul’daki okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6859) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

22.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6860) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

23.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6861) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

24.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ek ödeme ve ek ders ücreti ödemelerinden yararlanma şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6862) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

25.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, üniversite mezunlarının kredi borcu ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6863) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

26.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hizmet içi eğitimlerde otellerin kullanılmasına ve bir danışmanlık hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6864) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

27.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yerköy’de taşımalı eğitim yapılan bir ilköğretim okulunun onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6865) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

28.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, “100 Temel Eser” listesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6866) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

29.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tıpta uzmanlık eğitimi konusundaki düzenleme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6867) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

30.-      Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6868) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

31.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kanserle mücadeleye ve kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6869) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

32.-      Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Gazipaşa ilçesindeki sağlık hizmeti ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6870) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

33.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6871) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

34.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6872) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

35.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6873) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

36.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezindeki bir kadroya atama şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6874) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

37.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6875) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

38.-      Bartın Milletvekili Muhammed Rıza Yalçınkaya’nın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6876) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

39.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Antakya Organize Sanayi Bölgesindeki toprak kaymasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6877) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2009)

40.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, esnaf ve sanatkarlara uygulanan kredi faiz oranlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6878) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

41.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, sektörel ve bölgesel bazda uygulanacak teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6879) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

42.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KOBİ’ler için açılan mali destek programına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6880) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

43.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, çocuklarının bazı ticari işlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6881) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

44.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Bolu’da düşen ambulans helikoptere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6882) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

45.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Boğaziçi Köprüsündeki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

46.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir konferansa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6884) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

47.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ziraat Bankasından zirai kredi kullanan çiftçilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6885) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

48.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Ege pamuğuna ve pamuk üretiminin desteklemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6886) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2009)

49.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6887) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

50.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Almanya’dan istenen Deniz Feneri Davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6888) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2009)

51.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, e-devlet uygulamalarında kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6889) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

52.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ABD Büyükelçisinin bir camiyi ziyaretine ve bir grup imamın ABD’ye davet edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6890) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

53.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir sözleşmenin ek seçmeli protokolünün onaylanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6891) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

54.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, zorunlu deprem sigortasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6892) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

55.-      Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Tunceli Valiliğinin beyaz eşya dağıtmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6893) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

56.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir genelgenin cezaevlerinde uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6894) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

57.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki mahkumlara ve cezaevi inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6895) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

58.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mahkum sayısına ve cezaevi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6896) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

59.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6897) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

60.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, işçi emeklilerinin aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

61.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bazı kadrolara atanma şartlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6899) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

62.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Süreyya Bey Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

63.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Sarıkamış’taki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

64.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Başbakanın Davos dönüşü İstanbul’da karşılanmasına ve metro seferlerinin uzatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

65.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kızılırmak’tan Ankara’ya su getirilmesinin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6903) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

66.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’nın kentsel ve sosyal sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6904) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

67.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’ya gerçekleşen göçe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6905) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

68.-      İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, İSKİ’ye devredilen işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6906) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

69.-      Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Çukurca’daki bir ev aramasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6907) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

70.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da kentiçi ulaşımda başlatılan akıllı kart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

71.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6909) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

72.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Kars-Susuz Anadolu Öğretmen Lisesindeki bazı işlem ve uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6910) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

73.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki işsizliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6911) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

74.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilköğretim okulu idarecileri hakkındaki soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6912) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

75.-      Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, ders kitaplarının belirlenmesine, ihalesine ve dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6913) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

76.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, branşlara göre öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6914) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

77.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, basın mensuplarıyla ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6915) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

78.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir kasabadaki lise inşaatına ve YİBO yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6916) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

79.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlik programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

80.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ambulans helikopter ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6918) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

81.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, ambulans helikopter ve uçak ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6919) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

82.-      Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, tarımsal desteklemelere ve çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6920) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

83.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ürün nakliyesinde soğutma uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

84.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya tren seferlerinin durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6922) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

85.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, demiryolu yapımına ve hızlı tren hattı açılışına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

86.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, köylere posta dağıtımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

87.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6925) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

88.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tunceli Valiliğinin beyaz eşya dağıtmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

89.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yargı kararları uyarınca ödenmesi gereken tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6927) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

90.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, pamuktaki destekleme primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6928) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

91.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ilaçtaki provizyon sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (7/6929) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2009)

92.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Davos’ta katıldığı panelin organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

93.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kamuda iş yapan taşeron şirketlerdeki istihdama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6931) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

94.-      Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Afyonkarahisar’da deprem sonrası verilen kredilerin geri ödemelerinde yaşanan zorluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6932) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

95.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, anadilde eğitim talebinde bulunanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6933) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

96.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, tarım politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6934) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

97.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da öğretmenlere yönelik bazı etkinliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6935) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

98.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı mallardaki vergi oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

99.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, mahalli idarelere aktarılan mali kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

100.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, borçlanma rakamlarına ve bütçe dışı borç kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

101.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Tanık Koruma Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

102.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Sayıştay’ın Hazine İşlemleri Raporundaki zayi hisse senetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

103.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, parti etkinliklerine katılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

104.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadroya geçirilmeyen geçici işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

105.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir bürokratın görevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

106.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, RTÜK Başkanının resmi araçla kahvehaneye gittiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

107.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, TÜİK’in hatalı verilerine ve yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6945) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

108.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Osmangazi’deki Doğanbey kentsel dönüşüm alanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6946) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

109.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, işten çıkarılan çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6947) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2009)

110.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6948) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

111.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çobanların sosyal güvenliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6949) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

112.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, eşdeğer ilaçlarla ilgili bir genelgeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6950) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

113.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlü istihdamındaki prim teşvikine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

114.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Kundu Bölgesindeki ormanlık alana ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

115.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, icralık duruma düşen tarımsal kalkınma kooperatiflerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

116.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, yeniden yapılandırılan çiftçi borçlarının geri ödenmesinde yaşanan zorluklara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6954) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

117.-  Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, TÜİK’in bazı rakamlarındaki hatalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6955) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

118.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜİK’in bazı rakamlarındaki hatalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

119.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Tunceli’deki beyaz eşya dağıtımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6957) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

120.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Vakıflar Genel Müdürlüğünden sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

121.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

122.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara’da doğalgaz dağıtımıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6960) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

123.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bor madeninin tehlikeli maddeler sınıfına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6961) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

124.-  Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’nın su şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6962) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

125.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, terör ve terörle mücadeleden doğan zararların tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6963) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2009)

126.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir milletvekilinin bir soruşturmaya müdahale ettiği haberlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6964) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

127.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki iç denetçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6965) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

128.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları mütevelli heyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

129.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, belediyelerin istisnai kadrolarına atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6967) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

130.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, eğitim kurumlarının elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6968) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

131.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, usta öğreticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6969) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

132.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, elektronik ortamdaki verilerin paylaşım güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6970) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

133.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Kadın Doğum Çocuk Hastanesinin fiziki yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6971) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

134.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’da geçici kabulü yapılan hastanedeki eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

135.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, personel alımında statü tercihine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6973) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

136.-  İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak’ın, şiddete uğradığı basına yansıyan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6974) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

137.-  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, kiralanan helikopterlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

138.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

139.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, geri alınan yeşil kartlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

140.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, tansiyon ilaçlarındaki eşdeğer tespitine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

141.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ilaçtaki provizyon sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

142.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Tarım Kredi Kooperatifindeki kefalet sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6980) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

143.-  Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, tarımsal desteklemelere ve çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6981) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

144.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, İbradı İlçesinde kredi kullanılarak yapılan bir yatırıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6982) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

145.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, iletişim tespit ve dinlemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6983) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

146.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Karadeniz Sahil Yolunun Bartın-Sinop bölümüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6984) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

147.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bir askerin ölüm olayına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6985) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2009)

148.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da “Cansuyu” kredisinden faydalanan esnaf ve sanatkara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6986) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

149.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, inşaat sektörünün desteklenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6987) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

150.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, yargı çalışanlarına bazı ödemelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6988) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2009)

151.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da kadına yönelik aile içi şiddet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6989) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

152.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Diyanet İşleri Başkanlığından sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6990) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

153.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

154.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, sivil toplum kuruluşlarına aktarılan kaynağa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6992) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

155.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’nın bazı mahallelerinde elektrik hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6993) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

156.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, CMK’ya göre barolara yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6994) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

157.-  Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, yer fıstığının destekleme kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

158.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, oğlunun aldığı geminin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6996) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

159.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, hakkında soruşturma ve inceleme başlatılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

160.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6998) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

161.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasının tartışmalı gayrimenkulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6999) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

162.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesinin bir imar planı değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7000) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

163.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlülerin Türkçe dışındaki dillerdeki iletişimlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7001) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

164.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı cezaevlerindeki hak ihlali iddialarına ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7002) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

165.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7003) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

166.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7004) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

167.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, SGK’nın aynı branşta muayeneye getirdiği süre kısıtlamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7005) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

168.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İŞKUR’un program ve kurslarından yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

169.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7007) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

170.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İETT’nin otobüs kiralama ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7008) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

171.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Dünya Bankası kredisiyle İstanbul’daki okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7009) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

172.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, anadilde eğitim talebinde bulunan öğrenciler hakkındaki soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7010) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

173.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

174.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, okul-aile birliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

175.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bazı öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7013) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

176.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Karabük’teki iki hastanenin kapatılacağı haberlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

177.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, tutuklu ve hükümlü hastaların tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7015) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

178.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7016) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

179.-  Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7017) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

180.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

181.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yol yapımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7019) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

182.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yakıt toplama gemisi alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7020) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

183.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ege Bölgesinde deniz ulaşımı ve ticareti ile yat turizminin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7021) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

184.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7022) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

185.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Urla-Çeşme otoyolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

186.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

187.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün kiraya verilen gayrimenkullerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7025) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

188.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, karayollarındaki ağır taşıt trafiğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7026) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

189.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kemalpaşa-Turgutlu demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7027) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

190.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, okulların bilişim teknolojileriyle desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7028) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2009)

191.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TCDD’nin beton travers alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7029) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

192.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Karayolları Genel Müdürlüğünde personele yönelik sınıf değişikliği sınavı açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

193.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TMSF’nin bazı faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7031) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2009)

194.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışan mevsimlik işçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7032) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2009)

195.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bazı illerdeki enerji dağıtımı özelleştirmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7033) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2009)

196.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, terör ve terörist örgütler tanımı konusundaki ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7034) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/02/2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, Ankara şehir şebekesine verilen Kızılırmak suyuyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2009)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Torlak ve 38 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2009)