Dönem : 23

Yasama Yılı:   3

No: 66

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Şubat 2009 Çarşamba

 

Rapor

 

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2006 Yılına Ait Bilanço ve Netice Hesapları ile Faaliyet Raporlarından Denetimleri Tamamlananlara Dair Raporu (Sayı 0450) (Dağıtma tarihi: 25.2.2009) (Rapor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25.2.2009 tarihli 62 nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 22 Milletvekilinin, süt sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2009)

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, mısır tarımı ve piyasasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2009)

3.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 25 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2009)