Dönem : 23

Yasama Yılı:   3

No: 65

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Şubat 2009 Perşembe

 

Rapor

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 20 Milletvekilinin, Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 35 Milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 30 Milletvekilinin, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 23 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 22 Milletvekilinin, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin ve Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 Milletvekilinin,  Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı  Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/6,19,36,39,41,51,103) (S.Sayısı: 323) (Dağıtma Tarihi: 19.02.2009) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, eczacıların ve eczanelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2009)

2.- Antalya Milletvekili Tayfun Süner ve 21 Milletvekilinin, Antalya’daki Vakıf Zeytinliği’nin durumunun araştırılarak sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2009)