Dönem : 23

                                                                                                                     Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                     No: 62

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Şubat 2009 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2009)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 34 Milletvekilinin, Kütahya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2009)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-              Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, BOTAŞ’ın teminat mektubu talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6241)

2.-              Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, bir şirketin ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6242)

3.-              Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki yeşil kartlılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6243)

4.-              İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarından teminat istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251)

5.-              Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, EPDK’nın bazı işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252)

6.-              Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253)

7.-              Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254)

8.-              İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, seçmen kütüğüne yazılan teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6255)

9.-              İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı taslağındaki bazı düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256)

10.-          İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstanbul’daki kaçak kazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257)

11.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da taşımalı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261)

12.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Halk Eğitim Merkezlerindeki sınavlara hazırlık ve destek kurslarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262)

13.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, avans ödeme uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6265)

14.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eczacılara ilaç bedeli ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6266)

15.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kan ürünü ilaçların eşit ve sıralı dağıtımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6267)

16.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eczanelerin bir mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6268)

17.-          Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Manyas Gölündeki balıkçılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6269)

18.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6270)

19.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Horosan ile Ağrı arasına demiryolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6271)

20.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277)