Dönem : 23

                                                                                                                     Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                     No: 61

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Şubat 2009 Salı

 

 

Tasarı

 

            1.- İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/676) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve 19 Milletvekilinin, boşanma olaylarının sebeplerinin araştırılarak Türk aile yapısının sağlamlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2009)

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Batman’daki petrol tesislerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2009)