Dönem : 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                     No: 60

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Şubat 2009 Pazartesi

 

Tezkereler

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2009)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/683) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/684) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009)

4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/685) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2009)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, imar tadilatlarına ve meslek odalarının tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2008’de İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

4.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, reel sektörün kredi ihtiyacına ve banka borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

5.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bazı sektörlerin canlandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

6.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Batı Trakya’da Türk anaokulları açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

7.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Batı Trakya’da Türk anaokulları açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçi eğitimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sebze ve meyve üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta orman köylülerine kullandırılan kredilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

11.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

12.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, görev şehitlerinin yakınlarına kamu görevi verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, terör ve görev şehidi ayırımına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, araç muayenesinde yaşanan bir soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

15.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’daki hizmet binasının taşınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

16.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Avrupa Toplulukları Adalet Divanındaki bir davaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

17.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, nükleer enerji santrali ihalesine bir Rus firmasının teklif vermesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

18.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, tarımsal planlamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

19.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, yerel yönetimlerin harcamalarına ilişkin Başbakandan  sözlü soru önergesi (6/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

20.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

21.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, E-80 karayolunun bir bölümünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

22.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hazırlandığı iddia edilen bir kanun tasarısı taslağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

23.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hak etmeyen kişilere yeşil kart verenlerin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

24.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, personel arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

25.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, denetim tazminatı alamayan bazı personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

26.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, EBK’ya yönelik hacıların kurban kesimi işiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

27.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğrenci affından askerlik sorunları nedeniyle yararlanamayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

28.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamudaki jeoloji mühendisi istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

29.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da bir parktaki ağaç kesimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

30.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey Belediyesinin faaliyet raporuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

31.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul’daki bir bina inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

32.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Milli Prodüktivite Merkezinin çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

33.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, memurlardan alınan tedavi katılım payına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

34.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, doğum vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

35.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sosyal hizmet uzmanı istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

36.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Eleşkirt’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

37.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki içme suyu şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

38.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Diyadin’deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

39.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Taşlıçay’daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

40.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Batı Trakya Türklerinin Lozan Anlaşmasındaki haklarını kullanabilmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

41.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te PTT dağıtıcısı yetersizliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

42.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te engelli raporlarının çabuklaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

43.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, otuz yaş üstü araç sahiplerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Milli Eğitim Bakanlığının Filistin’le dayanışmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6583) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki maden ve taş ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6584) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6585) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

4.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel kalem müdürlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

5.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ konutlarının geçici yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

6.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, PKK’nın banka hesaplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6588) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

7.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TMO’nun piyasa işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6589) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir soruşturmanın belgelerinin basında yer almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

9.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, TOKİ taksitlerini ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

10.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, TRT 2’de canlı yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

11.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, işverenlerin istihdam maliyetlerine ve krize karşı desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6593) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

12.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir lisenin müdür yardımcısı hakkındaki zimmet iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6594) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Çankırı Kentsel Yenileme Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

15.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6597) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

16.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, özürlü maaşı başvurularının sonuçlandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6598) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

17.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, SGK’nın İzmir’deki eczane ve medikal firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6599) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

18.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bankalarca müsadere edilen menkul ve gayrimenkullere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

19.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın, köylerindeki nüfus azalmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6601) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

20.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, hakimlik ve kariyer meslek sınavlarına giriş yaş sınırının 35 ‘e çıkarılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

21.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Beden Eğitimi Fakültesi mezunlarının değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

22.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, TRT’nin takvim ve ajandalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6604) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

23.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, TRT Çocuk’taki bir programda örtülü reklam iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

24.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yönetim kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6606) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

25.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ Yatağan işletmesinde meydana gelen heyelan olayının araştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

26.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Soma ve Dodurga’daki kömür sahalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

27.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TKİ Milas İşletmesine ait bir kömür ocağıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6609) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

28.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, cesetlerin bulunduğu iddia edilen bir yere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6610) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2008)

29.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta elektrik, su ve kanalizasyon sistemleri olmayan yerleşim yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6611) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

30.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa Yaprak Tütün İşletmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

31.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir tebliğ kapsamında vergi matrahlarından düşülen tutarlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

32.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir köyün elektriğinin kesilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

33.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Köyceğiz’de 2/B kapsamındaki bazı arazilerden istenen ecrimisile ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

34.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep’teki elektrik abonelerine ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

35.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, THY Tokat seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6617) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

36.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sözleşmeli öğretmenlerin özür atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

37.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

38.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

39.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullarda Gazze’ye yönelik saygı duruşu ve yardım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

40.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir kimyasalın yağlarda kullanılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

41.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki organik tarıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

42.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’de 2004 yılındaki selden zarar gören çiftçilerin zararlarının ödenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

43.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, süt sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6625) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

44.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Yunanistan’da tutuklu bulunan iki Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6626) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

45.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İsrail’e savunma ihalesi verildiği haberlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

47.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

48.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, muayene ücretlerinin eczanelerce tahsiline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2009)

49.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6631) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

50.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir kimyasalın TBMM mutfaklarında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6632) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

51.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, İstanbul-Davutpaşa’daki patlamanın mağdurlarına yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6633) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

52.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, amme alacaklarına uygulanan zam ve faiz oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6634) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

53.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iptal edilen yeşil kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

54.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’nin Kütahya’daki personel alımına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6636) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

55.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, BDDK’nın bazı görevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

56.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir rapordaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

57.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6639) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

58.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6640) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

59.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Biga’daki bor madeni taşıma ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

60.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da karantina uygulamasından etkilenen yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6642) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

61.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir siyasi parti il başkanının TOKİ’nin avukatlığını yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6643) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

62.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TOKİ’nin dar gelirliler için konut yapacağı illere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6644) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

63.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Anayasa Mahkemesinin madencilik sektörünü etkileyen iptal kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6645) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

64.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT 2’de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6646) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

65.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, stajyer avukatların kurslara katılmasına imkan verilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

66.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Aliağa Belediye Başkanı hakkındaki dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

67.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6649) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

68.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sendikalı işçiliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

69.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, emzirme ve cenaze yardımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6651) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

70.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz politikasıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

71.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Mersin-Akkuyu’ya kurulacak nükleer  santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

72.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, tasarruflu ampul dağıtımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

73.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir vatandaşlık başvurusuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

74.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da su ve kanalizasyon hizmeti alamayan hanelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

75.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Keşan Kaymakamıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

76.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Aliağa Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

77.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Validebağ Korusunun Üsküdar Belediyesince kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

78.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6660) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

79.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6661) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

80.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu idarelerinin Adana’daki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6662) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

81.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6663) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

82.-     Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, terör tazminatı ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6664) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

83.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, müzelerden çalınan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

84.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusundaki uygulamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

85.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Madımak Otelinin müze haline getirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van TEDAŞ İl Müdürlüğündeki teknik eleman yetersizliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’ın elektrik şebekesinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

88.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

89.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen alımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

90.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zam ve tazminatlarla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

91.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir Fen Lisesine yapılan öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

92.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, yeni Fen Lisesi açılması izinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

93.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’deki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

94.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi öğretmeni olarak alanı değiştirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

95.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zorunlu görev yeri değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

96.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ek ödemeden faydalanamayan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

97.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, istiklal Marşının sözsüz müzik eşliğinde okunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

98.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, e-okul kapsamında bazı bilgilerin SGK’ya iletilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

99.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, banka promosyonlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

100.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, soya yağı desteklemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

101.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Sağlık Bakanlığından devralınan çevre sağlığı teknisyenlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6683) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

102.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, pamuk tarımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

103.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

104.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’ya yeni havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

105.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, televizyon ve radyo vericilerinin oluşturduğu görüntü kirliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6687) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

106.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6688) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

107.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Cansuyu Kredisine ve krize yönelik politikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

108.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Validebağ Korusunun tahrip edildiği iddalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

109.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Diyanet İşleri Başkanlığının tasavvuf korosu oluşturduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6691) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

110.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, TÜİK’in değişik bazlı GSYİH serilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6692) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

111.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2009)

112.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yapılan bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

113.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, aylık ve ücret ödemelerinde yapılan kesintilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2009)

114.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Telekom’un yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

115.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin Gaziantep’te yaptığı Beylerbeyi Konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

116.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TOKİ’nin son iki yılda yaptığı konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

117.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına karşı şiddete yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

118.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, yerel dil ve lehçelerin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

119.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Uludağ’da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

120.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, TRT’nin yayın personeli alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

121.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Uludağ’da meydana gelen kaybolma vakalarına ve bir ölüm olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

122.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Antalya’da yeni açılan bir bulvarın durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

123.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir gazetede çıkan oy kullanımıyla ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

124.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı vizesiz ve harçsız geçiş uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

125.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir makam odasındaki Atatürk resminin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

126.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, inceleme ve soruşturma yapılan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

127.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir barajda elektrik üretimine geçilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

128.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

129.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Öcalan’ın terör örgütüne bilgi gönderdiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

130.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, avukatlar için hakimliğe geçiş sınavı açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

131.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı toplumsal olayların yeniden soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

132.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

133.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

134.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İran ile imzalanan işbirliği antlaşmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

135.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İSKİ’nin bir içme suyu inşaatı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

136.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İstanbul’daki bir arazinin imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

137.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Şanlıurfa Valisine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

138.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir taşınmaz satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

139.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

140.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin konuşma terapi öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

141.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in,         Özel Kalem Müdürlerine ve istisnai memuriyetten öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

142.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Yayımlar Dairesinin bir projesindeki hatalı bilgi girişlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

143.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, devredilen sağlık meslek liselerinin yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

144.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen görevlendirmeyle ilgili genelgelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

145.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, başarılı öğretmenlerin aylıkla ödüllendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

146.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir grup üniversite öğrencisine uygulanan yaptırıma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

147.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursların kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6729) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

148.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bilecik’te yönetici atama başvurularının ertelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

149.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sosyal tesislerin bandrol ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

150.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6732) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

151.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Ankara Gazi Devlet Hastanesinde döner sermaye dağıtımıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6733) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

152.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, cerrahi robot alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

153.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Uludağ’da kaybolan bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

154.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi ve satışlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

155.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tarım sektörünün krize karşı desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

156.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, üreticilerin elektrik borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

157.- Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, TİGEM’in kırmızı mercimek alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

158.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir barajın tam olarak faaliyete geçirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

159.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çerkezköy Gümrük Müdürlüğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

160.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, TDK’da bir yargı kararının uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2009)

161.- Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, BOTAŞ’ın kurumlardan olan borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

163.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, reel sektöre yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/01/2009)

164.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gazze’ye yönelik yardım kampanyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

165.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, ASKİ’nin su tüketimi faturalandırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

166.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir öğretim üyesi hakkındaki soruşturma dosyasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

167.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, belediyelerin mülki birimlerden belge talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

168.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki bir arazinin imar uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

169.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin finansmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

170.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, pet şişede tiner satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

171.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, fosforik asit ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

172.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin tersine göç konusunda yaptığı yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

173.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel muayenehanelerde verilen reçetelerin SGK kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

174.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki arama kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

175.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Ermenilerden özür dileme kampanyası yürütenlerin yurt dışından para aldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

176.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Almanya’dan istenen Deniz Feneri Davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

177.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir özel hastaneye yönelik iddiaya ve sendikal haklarla ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

178.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, SGK’nın görevde yükselme eğitimine ve bazı atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

179.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sosyal destek ödemesi alamayan emeklilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

180.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir özel hastanenin teftiş raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

181.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki arama uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

182.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki bir protestoya yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

183.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, nezarethanelerin kamera ile izlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

184.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Muğla’da ormanlık alana yapılan bir konut ve yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

185.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6767) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

186.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kentsele dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

187.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesindeki mağduriyet iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6769) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

188.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

189.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir alışveriş merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6771) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

190.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Ankara-Altındağ TOKİ Aktaş konutlarının bulunduğu bölgedeki asayiş sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6772) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

191.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, terör eylemleri kurbanlarına yapılan otopsi işlemlerine ve terör olayları soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

192.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

193.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, mescid arsası olarak tescil edilen bir alana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6775) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

194.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Üsküdar’daki eski Hemşire Koleji binalarının tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

195.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücreti ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

196.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir başhekim hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

197.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

198.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, aile hekimliği uygulamalarındaki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

199.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sözleşmeli statünün doğurduğu personel yapısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

200.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, küresel tedavi ve rejeneratif tıp çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6782) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

201.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, şiddet ve hakarete maruz kalan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6783) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

202.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, aile hekimliği uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6784) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

203.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

204.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, esnafın krize karşı desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

205.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6787) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

206.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, şehir girişindeki trafik güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2009)

207.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

208.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’a düzenlenen uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

209.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, dış ticaret açığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen)  yazılı soru önergesi (7/6791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

210.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, korunmaya muhtaç çocukların kamuda işe yerleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

211.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

212.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’taki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

213.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hava kirliliği ölçümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2009)

214.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, Kağıthane’deki bir gökdelen inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

215.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

216.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Davos’ta kullandığı dosyaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6798) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

217.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6799) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

218.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, emeklilere enflasyon farkı ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6800) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

219.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni spor salonu inşaatına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6801) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

220.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6802) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

221.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muradiye’de seçmen listelerine yapılan bir itiraza ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

222.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesince dağıtılan burslara ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

223.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

224.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara’da uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6806) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

225.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Zekai Tahir Burak Hastanesindeki bebek ölümleri konusunda soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6807) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Patnos’taki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6808) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

227.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6809) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

228.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bir yapım işine ilişkin İçişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6810) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

229.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6811) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

230.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, turizm sektörünün desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6812) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

231.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kap Cami restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6813) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

232.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, süt sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından  yazılı soru önergesi (7/6814) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

233.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6815) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

234.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nın, Edirne’de çiftçilere yönelik desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6816) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

235.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6817) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

236.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, deniz ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

237.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TCDD’nin ihtiyaç fazlası taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

238.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

239.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki balıkçı barınaklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

240.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karaburun Yat Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

241.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kuzel Ege Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6823) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

242.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Yeni Foça Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

243.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Çeşme-Şifne Yat Limanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

244.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Çandarlı Tersane Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6826) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

245.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İstanbul-İzmir arasındaki deniz hattına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6827) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

246.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı ulaştırma projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6828) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

247.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kara noktalara ve trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6829) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

248.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Aydın Otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6830) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

249.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Banliyösünün durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6831) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

250.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Limanı özelleştirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6832) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

251.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Mersin Akkuyu Nükleer Santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6833) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

252.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Tutak’taki camilerin bakım ve onarımı ile imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6834) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

253.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Hamur’daki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2009)

254.-      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, memur aylıklarına yapılan ek ödemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6836) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

255.-      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ülkemize gelmesine izin verilmeyen bazı şahıslara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

256.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, dikey geçiş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6838) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2009)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-              Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, BOTAŞ’ın teminat mektubu talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6241)

2.-              Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, bir şirketin ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6242)

3.-              Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki yeşil kartlılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6243)

4.-              İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, BOTAŞ’ın sanayi kuruluşlarından teminat istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6251)

5.-              Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, EPDK’nın bazı işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252)

6.-              Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara’daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253)

7.-              Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6254)

8.-              İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, seçmen kütüğüne yazılan teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6255)

9.-              İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı taslağındaki bazı düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6256)

10.-          İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstanbul’daki kaçak kazı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6257)

11.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da taşımalı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261)

12.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Halk Eğitim Merkezlerindeki sınavlara hazırlık ve destek kurslarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6262)

13.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, avans ödeme uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6265)

14.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eczacılara ilaç bedeli ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6266)

15.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kan ürünü ilaçların eşit ve sıralı dağıtımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6267)

16.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eczanelerin bir mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6268)

17.-          Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Manyas Gölündeki balıkçılığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6269)

18.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6270)

19.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Horosan ile Ağrı arasına demiryolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6271)

20.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277)