Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  6

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Ekim 2008 Cuma

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Kastamonu’daki yol yapım çalışmalarının uzamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

2.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bir yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

3.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2008)

4.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bebek ölümleri meydana gelen bir hastanenin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/9/2008)

5.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’daki bir dernekle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Almanya’daki bir derneğin dava dolayısıyla takibine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir derneğin reklamlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/970) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

8.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir operasyonda bir köyü ateş açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

9.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, iade edilen ve cevaplandırılmayan soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/972) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

10.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Silopi’deki öğretmenlere banka promosyonu ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

11.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’daki eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

12.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’da öğretmen ve idarecilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

13.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir derneğin incelenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

14.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TMO’nun fındık alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

15.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık alım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

16.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TMO’nun fındık alımındaki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

17.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, TMO’nun fındık alım merkezlerine ve kayıt dışı üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

18.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir siyasi parti ilçe kongresinin TRT’de yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/981) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

19.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, rüzgar enerjisinden elektrik üretim izni verilen şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

20.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Merkezdeki hastane inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

21.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Devlet Hastanesine MR cihazı alımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

22.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki domates üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanında sözlü soru önergesi (6/985) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

23.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’daki yatak işgal oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

24.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

25.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeni ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

26.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanında sözlü soru önergesi (6/989)

27.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun güneş enerjisinden elektrik üretim çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

28.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, DSİ’nin verdiği HES yapım izinlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

29.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ballıca Mağarasının turistik potansiyeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

30.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Ahıska Türklerinin Gürcistan’daki yurtlarına dönüşüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

31.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/9/2008)

32.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, özel kalem müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

33.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

34.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, gıda bankacılığı yapan dernek ve vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

35.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir derneğin soruşturulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

36.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, oğlunun ve RTÜK Başkanının Almanya seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/999) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

37.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Sultanhisar fidan yetiştirme üretim alanının ihalesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.-   İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Kıbrıs ile ilgili kapsamlı müzakerelere yönelik açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4929) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının karıştığı bir trafik kazasıyla ilgili bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4930) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

3.-   Burdur Milletvekili Razaman Kerim Özkan’ın, belediyelerin veteriner hekim kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4931) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

4.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir banka genel müdürüyle ilgili bir iddiaya ve bankacılık sektöründeki yabancı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4932) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/9/2008)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Rusya ile dış ticarette yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4933) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin reklam ve tanıtım hizmetleri alım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4934) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ergenekon iddianamesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4935) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

8.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4936) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

9.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Pozantı-Ulukışla otoyolunun sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4937) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

10.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4938) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

11.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4939) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

12.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, en düşük memur maaşına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4940) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

13.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, çiftçilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4941) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bir imar değişikliği ile ilgili haberlere yönelik konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4942) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir derneğin denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4943) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

16.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4944) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kadınlara yönelik bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4945) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

18.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir holding yönetim kurulu başkanına yönelik açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4946) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Almanya’daki bir dernekle ilgili dava çerçevesindeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4947) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

20.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Adana-Ceyhan’da rafineri kurma konusundaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4948) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

21.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün ulusalcılık değerlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4949) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/9/2008)

22.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Erzurum’daki bazı TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4950) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/9/2008)

23.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kuran kurslarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4951) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

24.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kamuya yararlı ve izinsiz yardım toplayan dernekler ile bir derneğin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

25.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara’nın şebeke suyuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

26.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, TÜİK’in açıkladığı açlık sınırına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4954) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

27.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Cumhurbaşkanının şehit ailelerine verdiği iftar yemeğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4955) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

28.-     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, işçi emeklileri ile dul ve yetim maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

29.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde kadına yönelik şiddet önleme biriminin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

30.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, usulsüz taksicilik hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

31.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, emeklilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

32.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bilgi toplama konusunda gazetelerde çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4960) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/9/2008)

33.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı iletişim hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4961) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

34.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, medya ile ilişkilerine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4962) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir derneğin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4963) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

36.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a borcuyla ilgili konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

37.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir korunun kiraya verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

38.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, RTÜK Başkanının TOKİ’den konut alımıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

39.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Amasya Vakıflar İl Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4967) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

40.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

41.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bankaların aldığı hesap işletim ücretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

42.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bakanların soru önergelerine verdikleri cevaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

43.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, oğlu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4972) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

45.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir dernekle ilgili dava hakkında Almanya Büyükelçisi ile görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4973) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

46.-     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, Ak Parti Genel Merkezinde verilen bir iftar yemeğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4974) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

47.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, tarımdaki girdi maliyetlerine ve üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4975) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

48.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Yenişarbademli-Beyşehir yoluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4976) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

49.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4977) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

50.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla-Çeşme bölgesinde verilen taşocağı ve maden ruhsatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4978) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

51.-     Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, TRT Antalya Radyosunun kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4979) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

52.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Kuzey Irak’a yönelik operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4980) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2008)

53.-     İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, Kemalpaşa’da verilen kalker işletmeciliği iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4981) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2008)

54.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kamu bankalarının sponsorluk ve reklam giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4982) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2008)

55.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, mal varlığına bir derneğin denetimine ve bir grupla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4983) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

56.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir yönetmelikteki bazı düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

57.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4985) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

58.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, cezaevlerindeki bir uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4986) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

59.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Almanya Büyükelçisiyle yaptığı görüşmeye ve bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4987) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

60.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Türk Ceza Kanununun bir maddesinin uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4988) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

61.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir dernekle ilgili soruşturma açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4989) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2008)

62.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işsiz kalan işçi ve şoförlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4990) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

63.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kot taşlama sektöründeki denetime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

64.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir işyerine yönelik iddialara ve işçi hakları konusundaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4992) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

65.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Sosyal Güvenlik Kurumundaki bazı bürokratların çocuklarını sigortalatmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4993) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

66.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir firmadaki çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

67.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın da bir yayladaki tesislerin durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/9/2008)

68.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Bergama’daki baraj çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4996) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

69.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Keşan ilçesindeki bir köy sosyal tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4997) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

70.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki taş ve mermer ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

71.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Osmaniye’de kurulacak çimento fabrikasının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

72.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Havran’daki bir taş kırma tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5000) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

73.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-Zonguldak-Karabük çevre düzeni planına yapılan itiraza ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5001) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

74.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, ruhsatsız su kuyularına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5002) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/9/2008)

75.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, maden arama ruhsatı verilen bir alanın tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

76.-     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çıkan orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/5004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

77.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris’te verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (75005) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

78.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ABD Büyükelçiliğinin incelemede bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5006) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

79.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, yurt dışına çıkışlarda yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

80.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Cumhurbaşkanının Ermenistan’a gitmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5008) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

81.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Cumhurbaşkanının Ermenistan’a gidişinde temas edilen konulara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5009) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

82.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Plevne Belediyesi bahçesindeki Türk Bayrağı figürüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

83.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TÜİK’in açlık sınırı tespitine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/5011) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/9/2008)

84.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, çiftçilerin bankalardan kullandıkları kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/5012) (Başkanlığa geliş tarihi:11/9/2008)

85.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, SPK’nın bir medya kuruluşunu denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Erken) yazılı soru önergesi (7/5013) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

86.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Milli Takımlar Teknik Direktörüne ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5014) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

87.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’ye alınan bazı personelin yakınlıklarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5015) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/9/2008)

88.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir türkünün aslının tespitine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5016) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

89.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT’ye personel alımı için açılan sınava ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/5017) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

90.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5018) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

91.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bir yönetmeliğe ve elektrikteki fiyatlandırmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5019) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

92.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

93.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris’te verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5021) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

94.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Zeytinburnu Belediyesinin bir sanayi sitesine yönelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5022) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

95.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da şehir içi ulaşımda başlatılan akıllı kart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5023) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

96.-     Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, kamudaki özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı yenilemeye tabi tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5024) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

97.-     Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, özel güvenlik görevlilerinin ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5025) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

98.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İGDAŞ’ın taşeron firmalara ihale ettiği işlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

99.-     İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İSKİ’nin sözleşmesi yapılan ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5027) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

100.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’nın şebeke suyuna ve tankerlerle yapılan sulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5028) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

101.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Çayının ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5029) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

102.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir şube müdürüne yönelik uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

103.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir derneğin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5031) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

104.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

105.- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, bir derneğin iftar davetine katılan bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

106.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, şebeke suyundaki arsenik oranı yüksek olan illere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5034) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/9/2008)

107.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Emniyet Teşkilatında toplanan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5035) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/9/2008)

108.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri personeline maaş karşılığı banka getirisi ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5036) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

109.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Güneydoğu Asya’ya tsunami felaketi sebebiyle yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5037) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

110.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, silika maddesinin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5038) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

111.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Kadıköy Belediyesi yönetimine açılan bir davaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imar değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5039) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

112.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bayrampaşa Belediyesinin bir projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5040) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

113.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Eskişehir’de yapı denetim firması ortağı Belediye Meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5041) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/9/2008)

114.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yargılanan ve görevden alınan bazı belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5042) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

115.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, yurt dışındaki bir derneğin aynı adlı bir dernekle ilişkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5043) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

116.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Başbakanın gazete sahiplerini ve gazetecileri dinlettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5044) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

117.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

118.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Almanya’daki bir davaya bilgi ve belge gönderilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5046) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

119.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Bayrampaşa’da yıkım kararı alınan yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5047) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

120.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Boğaz’da bulunan kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5048) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

121.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, İzmir-Aliağa Kaymakamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5049) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

122.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5050) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

123.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka ilçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5051) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

124.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Arpaçay İlçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5052) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

125.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Fethullah Gülen’i ziyaret eden kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5053) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof ilçesinde dağıtılan kömüre ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5054) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

127.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kağızman İlçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5055) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2008)

128.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Digor İlçesinin bazı köylerinin yol sorununa ve su baskını riskine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5056) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/9/2008)

129.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te arkeolojik sit alanında yapılan bir parka ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5057) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

130.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Osmaniye’de yapılacak çimento fabrikasının bir antik kente etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5058) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’ta turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5059) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

132.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da turizme tahsis edilen alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5060) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

133.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5061) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/9/2008)

134.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Marmaris’te verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

135.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir karayolundaki elektrik direklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5063) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

136.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, emekli ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5064) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

137.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da 1999 yılındaki depremden etkilenen okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5065) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

138.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin Talim ve Terbiye Kuruluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5066) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

139.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Susuz Köy Enstitüsü binalarının üniversite bünyesinde değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

140.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, açık ilköğretim ve lise sınavlarına başörtüsüyle giren öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5068) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

141.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ış, meslek okullarının güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5069) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

142.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5070) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

143.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir Anadolu Lisesinin yatılı kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5071) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

144.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bazı yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

145.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki okul ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5073) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

146.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5074) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

147.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5075) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

148.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bir lisede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

149.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, okulların isim hakkının satılması uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

150.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir ders kitabında verilen bilgiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5078) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

151.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir yatılı bölge okulunun açılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5079) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

152.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5080) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

153.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bir lise müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5081) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

154.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram’daki bir alanın değerlendirilmesine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5082) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

155.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, eğitim yönetimi ile ilgili bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5083) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

156.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün kiralama yoluyla binek aracı temin etmesine ve İl Sağlık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5084) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

157.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Gülnar ilçesindeki sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

158.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Terme ilçesindeki uzman hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5086) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

159.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ın şebeke suyundaki arsenik durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5087) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

160.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, başhekimlik görevlerinde bulunan bir uzman doktor hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5088) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

161.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, silikozis hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

162.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova İl Sağlık Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5090) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

163.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Denizli Devlet Hastanesinde verilen kahvaltıya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5091) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

164.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, transgenik mısır tüketiminin doğurduğu riske ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

165.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’ın şebeke suyunun kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5093) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

166.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, sezeryanla doğum oranları konusundaki yönergeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5094) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

167.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ruhsatsız çalışan bir zayıflama merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5095) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

168.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, kapatılan Kars Kazcılık Enstitüsüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5096) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

169.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ürecilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasın ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5097) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

170.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5098) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

171.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TMO’nun Adıyaman’daki buğday alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

172.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tarımsal kooperatiflere kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

173.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, şeker politikasındaki tercihlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

174.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars uçak seferlerine ve Gümrük Müdürlüğü açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5102) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

175.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir kavşağın ışıklandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5103) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

176.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Marmaray Projesinin güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5104) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/9/2008)

177.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da THY bürosu olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5105) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

178.- Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Ankara-Esenboğa Havaalanındaki bazı bilboardlardaki ifadeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5106) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

179.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir hava limanındaki tanıtıcı afişte yer alan ifadeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/9/2008)

180.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya-Adana arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/9/2008)

181.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’deki baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5109) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

182.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki bir hükmün uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5110) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

183.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, posta dağıtım hizmetindeki aksaklık iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/9/2008)

184.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bandırmada batan RO-RO gemisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

185.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5113) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/9/2008)

186.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, sporun ve sporcunun teşvikine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/5114) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)

187.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars Küçük Sanayi Sitesi sosyal tesisleri inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5115) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/9/2008)

188.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de meydana gelen bazı olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/9/2008)

189.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/5117) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/9/2008)

190.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ekonomideki gelişmelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/5118) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

191.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) (7/5119) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/9/2008)

192.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/9/2008)