Dönem : 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 59

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Şubat 2009 Cuma

 

Teklifler

 

            1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un; Özür Anıtı Yapımına İlişkin Kanun Teklifi (2/394) (Adalet; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2009)

            2.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan’ın; Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/395) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2009)

            3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; 3285 Sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu”nun 41. Maddesine 1 (Bir) Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/396)  (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2009)

 

           

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/355) (S.Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/359) (S.Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 6.2.2009) (GÜNDEME)

 

                                                                                                        

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, BOTAŞ’ın devredildiği iddia edilen bir arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6194)                                                

2.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, BOTAŞ’ın sanayicilerden teminat mektubu istemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6195)                                                

3.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, rüşvet dağıttığı iddia edilen bir şirketin incelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6197)                                                

4.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, ekonomik krizle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6199)                                                 

5.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yabancı sermaye çekilmesine yönelik tahvil hazırlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6200)                                                

6.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Ovaları Projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6203)                                                

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin mali yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6206)                                                

8.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6211)                                                

9.-   Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, enerji borçlarının yapılandırılmasına ve vadeli kömür satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6212)                                                

10.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir taciz olayında polisin takındığı iddia edilen tutuma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6213)                                                

11.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, polis kıyafetiyle suç işlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6214)                                                 

12.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6215)                                                

13.-     Bursa Kemal Demirel’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6218)                                                

14.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yatırımlara bedelsiz tahsis edilen arsa ve arazilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6220)                                                 

15.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir Devlet hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6227)                                                

16.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sevk zinciri uygulamasındaki sorunlara ve bir ölüm vakasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6228)                                                

17.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Hazineye ve bağışçılara devredilen taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6229)                                                

18.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Devlet Demiryollarının taşınmazlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235)                                                 

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryollarının işletilmesine ilişkin Ulaştırma  Bakanından yazılı soru önergesi (7/6236)