Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  57

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Ocak 2009 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, 1978 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ve sorumlularının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/315) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.01.2009)

2.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerine yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/316) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.01.2009)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 23 Milletvekilinin, Tokat İlinde kırsal alanda yaşayan halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/317) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.01.2009)