Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No:  56

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Ocak 2009 Salı

 

Teklifler

 

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 2 Milletvekilinin; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/385) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2009)

            2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/386) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2009)

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/387) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2009)

 

 

Tezkereler

 

            1.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca Düzenlenen; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu Maddesi Hakkında Sayıştay Raporu”nun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/669) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2009)

            2. – Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/670) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2009)

            3.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/671) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2009)

            4.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/672) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2009)

            5.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/673) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2009)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir ilköğretim okulu önüne üst geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Artova yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

4.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, petrol boru hatlarının güvenliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yakacak yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT Yönetim Kurulu üyelerinin gelir vergisi ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

7.-    Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir meranın kiraya verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar’daki bir yolun bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

9.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal ve Niksar’da arıtma tesisi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

10.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, doğalgazda fiyat indirimine ve çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

11.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Balıkesir Müftülüğünün bir hutbesine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

12.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Şanlıurfa Valisinin bir parti etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

13.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bir merkeze ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

14.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan bir merkeze ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

15.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in sağlık hizmetlerindeki bazı ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

16.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep-Nizip otoyoluna batı çıkışı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

17.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, İsrail’le görüşmelerde Gazze Bölgesinin gündeme getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

18.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Mısır Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

19.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

20.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2008 yılında tahsil edilen tapu suret harçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

21.-      Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin’deki kırsal kalkınma hibe ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

22.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TÜRKSOY’un bütçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

23.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, fosforik asit ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, İsrail’e yönelik tepkiler geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6406) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

2.-    Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, dil kullanımıyla ilgili bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6407) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

3.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6408) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

4.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6409) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’daki bir bina inşaatına ve belediyenin kurduğu bir şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6410) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

6.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretlerine ve Güvenlik Konseyinin harekete geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6411) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

7.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, ASKİ’nin faaliyetlerine ve mali yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6412) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

8.-    Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Ankara’da meydana gelen doğalgaz kaynaklı zehirlenme olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6413) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

9.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, İsrail ile ilişkilere ve Gazze saldırılarının önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6414) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

10.-      Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6415) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

11.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bazı kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6416) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

12.-      Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6417) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

13.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, seçmen sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6418) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

14.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir trampa işlemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6419) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

15.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Gazze saldırıları konusunda TBMM’de ortak bildiri yayınlanmamasına ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6420) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

16.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş Adalet Sarayı inşaatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6421) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

17.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir tutukluya verilen görüşme yasağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6422) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

18.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir mahkuma verilmeyen kitaba ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6423) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

19.-      İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, İşsizlik Sigortası Fonundan kullanılan kaynağın iadesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6424) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

20.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, sevk zinciri uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6425) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

21.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, hava kirliliğine ve hava kalitesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6426) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

22.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, termik santrallerin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6427) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

23.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, KİT’lerdeki şube müdürlerinin özlük haklarındaki bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6428) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

24.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6429) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

25.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Almanya’da Türk çocuklarının Alman ailelere verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

26.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, engellilere yönelik bazı çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6431) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

27.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan Termik Santraline eklenecek yeni ünitelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6432) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

28.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, enerjide dışa bağımlılığa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6433) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

29.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’deki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

30.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İETT’nin özel halk otobüslerine ödeme yapmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6435) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

31.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da meydana gelen doğalgaz kaynaklı bir zehirlenme olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6436) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

32.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, B Grubu Emniyet Amiri statüsüne alınan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

33.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir taşınmaz takasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6438) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

34.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kırşehir’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

35.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karabük’teki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

36.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sağlık meslek liselerine yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6441) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

37.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen açığı konusundaki bilgilendirmeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6442) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

38.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, modül kitapçıklarının çoğaltılıp dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6443) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

39.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6444) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

40.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir GSM şirketiyle imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6445) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

41.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6446) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

42.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen atamalarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6447) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

43.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Muş’taki bazı münhal okul müdürlüklerinin duyuru listesinden çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

44.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köydeki su sıkıntısının eğitime etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6449) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

45.-      İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünün yönetici taama takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6450) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

46.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, felsefe öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

47.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, milli eğitim ve şube müdürlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

48.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, öğretmenlere sosyal tesislerden yararlanmak için bandrol zorunluluğu getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6453) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

49.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin birleştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

50.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş Bölge Hastanesinin yer seçimiyle ilgili spekülasyonlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6455) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

51.-      Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Türk Eczacılar Birliği ile SGK arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6456) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

52.-      Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6457) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

53.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, hastanelerde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6458) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

54.-      Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, seracıların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6459) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

55.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6460) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

56.-      Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, tarım sektöründe kriz nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6461) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

57.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karaman’daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6462) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

58.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6463) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

59.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir-Körfez bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6464) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

60.-      Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, araç muayene sistemindeki bir soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6465) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

61.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma-Susurluk yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6466) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

62.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Kalecik’teki bir hemzemin geçitin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6467) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

63.-      Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Keçiborlu’dan geçen karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6468) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

64.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Türk Telekom’un ADSL bağlantısındaki sabit hat zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6469) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

65.-      İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, ihracatın ithalata bağımlılığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/6470) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

66.-      Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, yabancı sermaye girişine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6471) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2009)

67.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, mayın stokuna ve Ottowa Antlaşması yükümlülüklerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6472) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

68.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6473) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2009)

69.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT 6’ya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6474) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

70.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla TOKİ konutlarının kalitesine ilişkin  Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6475) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

71.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, hemzemin geçitlerdeki kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6476) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

72.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki bir yayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6477) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

73.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6478) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

74.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tütün ürünleri tüketimi konusundaki yasakların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6479) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

75.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, ithal buzağı maması ve süt tozu miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6480) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

76.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı şahısların ölüm cezaları hakkındaki kanuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6481) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

77.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, genel seçimlerde adaylık için istifa eden kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6482) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

78.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Davasında basına bilgi sızdıranlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6483) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

79.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, “Gazze SOS” toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6484) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

80.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki TOKİ konutlarında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6485) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

81.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da gözaltına alınan ve ceza ve tutukevlerinde kalan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6486) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

82.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Kadın Kapalı Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6487) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

83.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Adli Tıp Kurumundaki bir atamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6488) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

84.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir tutuklunun doktora gitmesinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6489) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

85.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, DTP gençlik örgütünün bazı üyelerinin tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6490) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

86.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, AİHM’nin kamu sendikacılığıyla ilgili bir kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6491) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

87.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, TPAO’nun işçi alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6492) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

88.-      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6493) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

89.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Bergama’daki altın madenciliği faaliyetlerinde yargı kararlarına uyulmamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

90.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, orman yangınlarında kullanılacak hava araçları kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6495) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

91.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’den emekli olanlara ve TRT’ye alınan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6496) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

92.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’deki bazı kadrolarda çalışan kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6497) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

93.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6498) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

94.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’ye mütercim spiker alımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6499) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

95.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT Genel Müdürüne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6500) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

96.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6501) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

97.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

98.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Diyarbakır-Bismil’deki iki petrol kuyusunun ruhsatlarıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6503) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

99.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir sivil toplum kuruluşunun basın açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6504) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

100.-  Iğdır Milletvekili  Pervin Buldan’ın, Kars’ın bir köyünün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6505) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

101.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da güvenlik güçlerinin ev aramalarıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6506) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

102.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6507) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

103.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6508) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

104.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Belediyesinin İller Bankasına olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6509) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

105.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6510) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

106.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6511) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

107.-  Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Şanlıurfa Valisinin bir parti etkinliğine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6512) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

108.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’daki kamu ihalelerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6513) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

109.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak plakalı araçlara yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6514) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

110.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Çiğli Anadolu Bulvarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6515) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

111.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

112.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

113.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, tarım sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6518) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

114.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursların kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6519) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

115.-  Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir ilköğretim okulunun bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6520) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

116.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaptırılan bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6521) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

117.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6522) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

118.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ehliyet sınav sonuçlarının geç açıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6523) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

119.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6524) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

120.-  Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6525) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

121.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6526) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

122.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Şakirpaşa Havaalanının taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6527) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

123.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, havaalanlarının VİP salonlarına gümrüksüz mal satış reyonları açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6528) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

124.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, E-80 karayolunun belli kısımlarının uluslararası standartlara çıkarılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6529) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

125.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Şemdinli’nin bir köyünde yaşandığı iddia edilen bombalama olayına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6530) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

126.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Ziraat Bankasının bazı milletvekillerine promosyon dağıtmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6531) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

127.-  Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, akaryakıt ürünlerinden alınan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6532) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

128.-  Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, hipermarketlere yönelik yasa çalışmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6533) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/01/2009)

129.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

130.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2009)

131.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6536) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2009)

132.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6537) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

133.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’den ihale alan firma ve taşeronlardan kaynaklanan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6538) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

134.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ taksitlerini ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

135.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, bir hac organizasyonunda hacıların bağışa yönlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6540) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

136.-  Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri personelinin devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6541) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

137.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, vatandaşlıktan çıkarılanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6542) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

138.-  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, TOKİ taksitlerini ödemede sıkıntı yaşayanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6543) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

139.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6544) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

140.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, TOKİ’nin kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6545) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

141.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ege Bölgesinde yapılan kömür ve gıda yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6546) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

142.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki bazı fabrikalarda işten çıkarılan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6547) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

143.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının denetimine ve ithal edilen dinleme araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6548) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

144.-  İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, TRT’de yayınlanan Maraş olaylarıyla ilgili programa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6549) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2009)

145.-  Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün, Kulu İlçesinin yeni adliye sarayı ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6550) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

146.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tutuklu ve hükümlülerin anadillerinde iletişim kurmalarına izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6551) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

147.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, TCK’nın 222 nci maddesi  kapsamındaki davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6552) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

148.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT 2’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6553) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

149.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT 2’de yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/6554) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

150.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, mermer sektörünün desteklenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6555) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

151.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir petrol dağıtım şirketinin kurdurduğu akaryakıt istasyonlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6556) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

152.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, petrol ve gaz konulu zirvedeki bir görüşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6557) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

153.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Besni Belediyesinin bir defin işlemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6558) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

154.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde kurulan Denetim Komisyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6559) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

155.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının afişlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6560) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

156.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediye Başkanının ilan panolarında kendi reklamını yaptırdığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6561) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

157.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6562) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

158.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6563) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

159.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, koleksiyoncuların denetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6564) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

160.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayini uygulanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6565) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

161.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı lojmanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6566) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

162.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Diyanet İşleri Başkanlığının Aile Büroları açmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/6567) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

163.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ek ders ücreti alan yöneticilerin ek ödemeden yararlanamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6568) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

164.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir Anadolu Lisesine yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6569) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

165.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, geçici personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6570) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

166.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Türkiye’nin Uluslararası Zeytinyağı Konseyinden ayrılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6571) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

167.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, zeytincilik sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6572) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2009)

168.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, araç muayenelerinde yaşanan bir soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6573) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

169.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Harran Havaalanında İLS sisteminin devreye alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6574) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

170.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sınır ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/6575) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

171.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, serbest diş hekimlerinden hizmet satın alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6576) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

172.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KİT’lerde görev yapan bir kısım amirlerin ek ödemeden yararlanamamasına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6577) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2009)

173.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kısa çalışma ödeneğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6578) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

174.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kalıcı organik  kirleticilere yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6579) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

175.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Rekabet Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6580) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

176.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, THY’nın reklam filminde tercih edilen yabancı aktöre ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6581) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

177.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Akçakale Sınır Kapısının sürekli hizmete açılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6582) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 20 Milletvekilinin, JİTEM ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmış faili meçhul cinayetler konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2009)

2.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, 2-B olarak bilinen arazilerin durumu ile ormanların sürdürülebilir yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri 

 

 

 

1.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, enerji zamlarına ve esnafın desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5966)                                                

2.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, yardım kömürü dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5969)                                                

3.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, IMF ile kredi görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5971)                                                

4.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975)                                                 

5.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer ve Garp Linyitleri İşletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5976)                                                

6.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Karaköy İskelesinin batmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5977)                                                

7.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ve bir sığınma evine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978)                                                

8.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir mahallenin köy statüsüne dönme talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979)                                                 

9.-          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Muş İl Özel İdaresindeki atamalara ve KÖYDES projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5980)                                                

10.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, AK Parti Genel Merkezine atık su bedeli fatura edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982)                                                

11.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki hava kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983)                                                

12.-      Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir okuldaki baskı ve şiddet iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5987)                                                 

13.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeflerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988)                                                

14.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989)                                                

15.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akademik personelin ve üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5990)                                                

16.-      Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır Devlet Hastanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992)                                                 

17.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Mut Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993)                                                

18.-      Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir askeri helikopterin kullanımıyla ilgili habere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5996)                                                

19.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamu idarelerinin bütçelerinden yardım yapılan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6004)                                                 

20.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kayıt dışı istihdama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6013)                                                 

21.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yerli malının kullanılmasına yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6022)                                                 

22.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Mardin’de bir kuyuda bulunan ceset kemiklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6023)                                                 

23.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Karaağaç Bektaşi Dergahının korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6026)                                                 

24.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’de verilen bir yapılaşma iznine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6027)                                                 

25.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köprünün onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6028)                                                 

26.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, kalkınma ajanslarının kuruluşuna ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6064)                                                 

27.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, SPK’nın denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6065)                                                 

28.-      Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Halk Bankasının verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/6066)                                                 

29.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, büyükşehir belediyelerinin Hazine garantili dış kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6067)                                                 

30.-      Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, AB’nin sınır ötesi işbirliği programı çerçevesinde Trakya’da yürüttüğü projeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073)                                                 

31.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İncirlik Üssünün tutuklu taşımada kullanıldığı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074)                                                 

32.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, maden ve taşocaklarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075)                                                 

33.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TEK’in, yeniden yapılandırılmasının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076)                                                 

34.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, buhar sağlamada doğalgazdan kömüre geçen fabrikalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077)                                                 

35.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir fabrikanın doğalgazının borcundan dolayı kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078)                                                 

36.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Nabucca Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079)                                                 

37.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, BOTAŞ’ın OSB’lerden teminat mektubu istemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080)                                                 

38.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Nabucco Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081)                                                 

39.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Bilecik Belediye Başkanının bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082)                                                 

40.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi İlçesindeki bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083)                                                 

41.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmangazi İlçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6084)                                                 

42.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Kadıköy iskelesinin batmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085)                                                 

43.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik İl merkezinden geçen Devlet karayolundaki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6087)                                                 

44.-      Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, 5233 sayılı Kanunun uygulamasına ve Diyarbakır’daki başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6089)                                                 

45.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ardahan’da DTP konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6090)                                                 

46.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da toplu taşımacılıktaki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6091)                                                 

47.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ABD’de bulunan bir Emniyet Teşkilatı görevlisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6092)                                                 

48.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerinin imar taahhütleri içeren protokollerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6093)                                                 

49.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yardım kömürü dağıtımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6094)                                                 

50.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir belediyenin imar planı yapımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6095)                                                 

51.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İskenderun Belediyesinin afişlerindeki bir ifadeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6096)                                                 

52.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Aliağa’da kurulması düşünülen termik santralle ilgili yazı ve görüşlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6097)                                                 

53.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki yerel yöneticiler hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6098)                                                 

54.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova İlçesi sınırları içinde kalan mallara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6099)                                                 

55.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, polis kıyafet ve malzemelerinin başkalarınca kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6100)                                                 

56.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bir okuldaki Türk Büyükleri köşesinde asılı bir resme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6107)                                                 

57.-      Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir ilköğretim okuluna yapılan müdür atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6108)                                                 

58.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir tarih öğretmeninin dağıttığı ders notlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6109)                                                 

59.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki yükseköğretim yurdu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6110)                                                 

60.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6111)                                                 

61.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6112)                                                 

62.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6113)                                                 

63.-      Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Van doğumlu veya Van’da görev yapmış okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6114)                                                 

64.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, iki öğretmenin rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6115)                                                 

65.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ta işitme engelliler için yapılacak liseye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6116)                                                 

66.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Beyhekim sağlık kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6118)                                                 

67.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sağlık kurum ve kuruluşlarının deprem dayanıklılık analizlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6119)                                                 

68.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6120)                                                 

69.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, tutuklanan Van İl Sağlık Müdür Yardımcısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6121)                                                 

70.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6122)                                                 

71.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki bazı hastane binalarının değerlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6123)                                                 

72.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Türk Telekom’un sabit hat ücretine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6130)                                                 

73.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Iğdır Havaalanının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6131)                                                 

74.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Karaköy Vapur İskelesinin batmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6132)                                                 

75.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karayolları Genel Müdürlüğünün ödediği kamulaştırma bedellerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6133)                                                 

76.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Karaburun ilçesine yönelik bazı çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6134)                                                 

77.-      Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır’a çevre yolu ve sivil havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6135)                                                 

78.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, asfalt çalışmalarına ve Bilecik İl merkezinden geçen karayolundaki trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6136)                                                 

79.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, tren kazalarıyla ilgili prodüksiyon yapımına ve bazı bürokratlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6137)                                                 

80.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6143)                                                 

81.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin İlindeki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6144)                                                 

82.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, işten çıkarılanlara ve kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6152)                                                

83.-      Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Rusya’dan kaçak kömür sokulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6153)                                                

84.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara’ya Kesikköprü Barajından sağlanan suyun iletimindeki elektrik maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6154)                                                

85.-      Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Kızılırmaktaki hidroelektrik santrallerinde üretimde kullanılamayan suya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6155)                                                

86.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6156)                                                

87.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, araç muayenesindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6157)                                                

88.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, tsunami felaketinden zarar gören Güney Asya ülkelerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6158)                                                

89.-      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın BOTAŞ’ın bazı araçlarının bedelsiz devredildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6160)                                                

90.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Eurovision Şarkı Yarışmasına Ermenistan adına katılacak gruba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6161)                                                 

91.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, engellilere verilen akülü tekerlekli sandalyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166)                                                

92.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bor madeniyle ilgili bazı gelişmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6170)                                                

93.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, enerji geçişi projeleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6171)                                                

94.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6172)                                                

95.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6173)                                                

96.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, ABD’de görevli bir Emniyet Teşkilatı mensubunun aldığı sağlık raporlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174)                                                

97.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Keşan’daki orman vasfını yitirmiş bir arazinin tahsisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6175)                                                 

98.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yurt dışına gönderilen bir Emniyet Teşkilatı mensubuyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6176)                                                

99.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, mülteci, sığınmacı ve kaçaklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6177)                                                

100.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı Hazine arazilerinin tasarrufuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6179)                                                

101.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181)                                                

102.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6182)                                                

103.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya Fen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6183)                                                

104.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ve eğitimdeki teftiş sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6184)                                                

105.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı üniversitelerde öğrencilere ayrımcılık, baskı ve şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6185)                                                

106.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, IMF ile yapılacak anlaşmaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6187)

107.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin,  Fransa’daki bir toplantıya ülkemizin davet edilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6189)