Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  55

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Ocak 2009 Pazartesi

 

Teklif

 

            1.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın; Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/384) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2008)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, eczanelerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eczanelerin reçete üzerinden tahsil ettiği muayene ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

4.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eczacıların yaptığı bazı işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

5.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kapanan eczanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, can suyu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

7.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Paşa Limanı Adası’nın ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

8.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bir rehabilitasyon merkezine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

9.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray’ın su ihtiyacını karşılayan baraja ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

10.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MKE’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

11.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da yapılan bir otel inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6279) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

2.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, kredi kartı borçlarına yönelik bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6280) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

3.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, doğalgaz fiyatlarında yapılacak indirime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6281) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

4.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara-Gölbaşı’nda bazı Hazine arazilerinin işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6282) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

5.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına yönelik işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6283) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

6.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sabah-ATV ihalesi konusunda BDDK’ya yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6284) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, atama kararnamelerine ve istisnai memuriyetlere yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6285) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

8.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, kamu çalışanlarının özlük haklarındaki bazı farklılıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6286) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

9.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6287) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

10.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum ve diğer illerdeki hava kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6288) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

11.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hava ve gürültü kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6289) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

12.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Erdemli’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6290) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

13.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Erdemli’deki bir beldenin sulama suyu sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6291) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

14.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bankaların mali yapılarına ve kredilendirmeye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

15.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sigorta şirketlerine ve sigorta sektörüne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

16.-     Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, nükleer santral tesisi lisansına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6294) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

17.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Şarköy’deki bir kömür ocağının çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6295) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

18.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, inceleme ve soruşturma izni verilen yerel yöneticilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

19.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

21.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, bazı kooperatif yöneticilerine silah taşıma ruhsatı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

22.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, araç muayene istasyonlarında tahsilat veznesi açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

23.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Malkara’nın bazı köylerindeki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

24.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6302) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

25.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ihbar ve şikayette bulunulan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6303) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

26.-     İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bilgisayar öğrencilerinin kadroya alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

27.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Halk Eğitim Merkezlerindeki bazı kursların kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6305) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

28.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

29.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir okula yapılan müdür atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

30.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kampanya için harcanan paraya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

31.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul dışından yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

32.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

33.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ihbar ve şikayette bulunulan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

34.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Erdemli’deki kapalı bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

35.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Keşan Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

36.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, arıcılıktaki barkod uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

37.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, süt üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

38.-     Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat Havalimanının atıl kalmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

39.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, batan Karaköy İskelesinde bakım ve onarım yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

40.-     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, PTT dağıtıcılarına ve Diyarbakır Posta İşleme Merkezi personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

41.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, PTT’nin Tekirdağ’daki dağıtım personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6319) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

42.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Kütahya Şeker Fabrikasının Şeker Kurulu kararına aykırı davrandığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlü personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6321) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

44.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir şirketin sendikalaşan işçilere iş başı yaptırmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Bursa’nın yeni adliye sarayı ve adli personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

46.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Yeniçiftlik’te yapılan NATO Limanına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

47.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TİHA Projesi’nin yürütülmesine ve bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2008)

48.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’de iki program yapan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

49.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta Belediye Başkanı hakkındaki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6327) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

50.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Isparta Belediye Başkanı hakkındaki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6328) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

51.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, çeklerle ilgili kanunun yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ithal oyuncakların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6330) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

53.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, çıkarılan yönergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2008)

54.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, gazetecilerin kamudan haber almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2008)

55.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Cumhurbaşkanına verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2008)

56.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, 9 Eylül Üniversitesine rektör atamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2008)

57.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki TOKİ binalarının bazılarına doğalgaz bağlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

58.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, il özel idarelerinin karla mücadelesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

59.-     Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul Üniversitesine rektör atamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6337) (Başkanlığa geliş tarihi:31/12/2008)

60.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir İl Özel İdaresinin Küçük Menderes Havzası Birliğine katılım payını düşürmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

61.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, benzin ihracatıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

62.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, eczacıların bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6340) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

63.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Ata Uçağı ile gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

64.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Ankara’da meydana gelen doğalgaz kaynaklı bir zehirlenme olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2009)

65.-     Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Türkçe dışındaki dillerin kullanımına dair düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2009)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Adliyesinin personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

67.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Adliyesinin fiziki yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

68.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

69.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, mera alanlarının yerleşime açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

70.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Şam Büyükelçiliği kabul salonunda Atatürk resminin bulunmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

71.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Şam Büyükelçiliği kabul salonunda Atatürk portresi bulunmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

73.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’daki Harikalar Diyarı Parkına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2008)

74.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, mahalle ve çarşı bekçilerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

75.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, parmak izi kaydına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

76.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, akaryakıt piyasasına ve vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

77.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bir köyün elektriğinin kesilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6355) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2008)

78.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ilköğretim okullarında yapılan zihinsel beceri araştırmasının sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6356) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

79.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6357) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

80.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik İlçesine arkeoloji, tarih ve turizm meslek yüksekokulları açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6358) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

81.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Ceyhan’daki bir lisenin münhal müdürlükler listesinde gösterilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6359) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

82.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6360) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

83.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6361) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

84.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, bir lisenin müdür yardımcısı kadrosuna yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6362) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

85.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün promosyon dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

86.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’de atama yapılması planlanan eğitim kurumları için yapılan duyuruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6364) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

87.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6365) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

88.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında çıkarılacak yasanın etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6366) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

89.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, TMO’nun ithal ettiği buğdaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6367) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

90.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, bir ödemeye, düzenlenen İngilizce kursuna ve Jokey Klübünden aktarılan gelire ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6368) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

91.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir inşaat şirketine verilen kampanyalı satış izin belgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6369) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

92.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Ege Bölgesindeki bir linyit rezerviyle ilgili bilgilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6370) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

93.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6371) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

94.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, usulsüz alınan özürlü aylıklarının geri ödemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6372) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

95.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik kalelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6373) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2008)

96.-     Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’un şebeke suyunun kalitesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6374) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

97.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kömür yardımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından ve Başbakan Yardımcısı (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/6375) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2008)

98.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin Afyonkarahisar’daki SHÇEK yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/6376) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

99.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Gazze saldırısı öncesinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6377) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

100.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6378) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

101.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İtalya’daki NATO Üssünün Urla’ya taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6379) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

102.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, içme suyunda yüksek oranda arsenik bulunduğu halde önlem almayan belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6380) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yahudi kuruluşlardan madalya aldığı iddiasına ve Gazze saldırılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6381) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye işçilerinin sendikalaşmasına ve özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6382) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczacıların bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6383) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyologların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6384) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

107.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6385) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2009)

108.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6386) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2009)

109.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İsrail Başbakanı ile görüşmesine ve İsrail’le ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6387) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2009)

110.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6388) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2009)

111.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, SGK İl Müdürlüklerine yapılan atamalarla ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6389) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

112.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, genel sağlık sigortasındaki bazı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6390) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

113.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Bahçelievlerdeki bir imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6391) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

114.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Başkent Doğalgaz eski Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6392) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

115.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Başkent Doğalgaz eski Genel Müdürünün önceki görevindeki bazı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6393) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

116.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun Belediyesinin bazı bütçe verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6394) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

117.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversitelerdeki bazı olaylara ve güvenlik kuvvetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6395) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2009)

118.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6396) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

119.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6397) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

120.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6398) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

121.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı özel okullarda ek tatil  yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6399) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

122.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6400) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

123.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğrenim ve katkı kredilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6401) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

124.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/6402) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2008)

125.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, atık bitkisel yağların toplanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6403) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

126.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman ve GAP Bölgesindeki insan hakları ihlali incelemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/6404) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)

127.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Hazine bonolarıyla ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/6405) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2009)