Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  54

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ocak 2009 Cuma

 

Tasarı

           

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2009)

 

                                                           Teklifler

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; Ereğli Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/382) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009)

2.- Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve 23 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/383) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2009)