Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  53

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ocak 2009 Perşembe

 

Gensoru Önergesi

 

 

            1- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’nin Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yayınlarıyla kamu yayıncılığı kural ve ilkelerine aykırı davranmasına göz yumduğu iddiasıyla Devlet Bakanı Mehmet Aydın hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 20/01/2009) (Dağıtma tarihi: 22/01/2009)