Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  52

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ocak 2009 Çarşamba

 

 

Tasarı

 

1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu Kaçakçılığı, Organize Suçlar ve Terörizmle Mücadele İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/671) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2009)

 

                                                            Teklifler

 

 

1.-Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/376) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2009)

            2.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/377) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2009)

3.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Sivas Madımak Oteli’nin Demokrasi Şehitleri Müzesi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/378) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009)

            4.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 17.3.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi  (2/379) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009)

            5.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 2 Milletvekilinin; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/380) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009)

6.-Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/381) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve 21 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/310) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.01.2009)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 20 Milletvekilinin, kot taşlama atölyelerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/311) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.01.2009)

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/312) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.01.2009)