Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  51

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ocak 2009 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 20 Milletvekilinin, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve seçmen kütüklerine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/307) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.01.2009)

2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/308) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.01.2009)

3.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/309) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15.01.2009)