Dönem: 23

                                                                                                                          Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                        No:  50

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Ocak 2009 Pazartesi

 

Tezkereler

 

            1.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/661) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2009)

            2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/662) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2009)

            3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/663) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5890)                                                 

2.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, okulların su ve elektriklerinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5893)                                                 

3.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Roj Tv’nin kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5899)                                                 

4.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5901)                                                 

5.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman ve GAP Bölgesindeki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5903)                                                 

6.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Kızılay Çapa Kan Merkezinde işten çıkarılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5904)                                                 

7.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Aile Şurasında yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5905)                                                 

8.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, reel sektörün kredilendirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5913)                                                 

9.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, banka borcu nedeniyle icra tekibine uğrayanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5914)                                                  

10.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yabancı iştirakli bankalarca reel sektöre verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5915)                                                  

11.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İMKB’de yabancıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/5916)                                                 

12.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir termik santralin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5919)                                                 

13.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, AB’nin bor madeniyle ilgili bir kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5920)                                                 

14.-     Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, bazı olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5921)                                                 

15.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da Büyükşehir Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından kurulan şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5922)                                                 

16.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, haklarında inceleme ve soruşturma yapılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923)                                                  

17.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Teftiş Kurulunun belediye şirket ve işletmelerini denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924)                                                 

18.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Aliağa Belediyesindeki bir yolsuzluk iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925)                                                 

19.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Almanya’dan iadesi talep edilen bazı sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5926)                                                 

20.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5930)                                                 

21.-     Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, bazı imamların ders vermekle görevlendirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931)                                                 

22.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesine arsa ve bina temin edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932)                                                  

23.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel sağlık kuruluşlarındaki işten çıkarmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933)                                                 

24.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bir köydeki sağlık ocağının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5935)                                                 

25.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hastanelerin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936)                                                 

26.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hastanelere atanan başhekimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937)                                                 

27.-     İstanbul Milletvekili Şinasi Öktem’in, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5938)                                                 

28.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yaş sebze ve meyve ihracatındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5939)                                                 

29.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tütüne yapılan desteklemelere ve Alternatif Ürün Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5940)                                                 

30.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, muz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5941)                                                  

31.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5942)                                                  

32.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çiftçilerin kredilendirilmesine ve buğday desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5943)                                                 

33.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman’daki bazı yolların ve bir köprünün yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5944)                                                 

34.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars ilindeki karayolları teşkilatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5945)                                                 

35.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir-Bandırma-Susurluk bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5946)                                                  

36.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’le ilgili bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5948)                                                 

37.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5952)                                                 

38.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5954)                                                 

39.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5957)                                                  

40.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5958)                                                 

41.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Jandarma Teşkilatının idari konumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5959)                                                 

42.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bağdat’ta yapılan bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5961)                                                 

43.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Jandarma Bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5962