Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  5

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Ekim 2008 Perşembe

 

 

 

Tasarı

 

            1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/651) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

            1.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 20 Milletvekilinin, enerji politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2008)

2.-Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 20 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2008)