Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  48

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ocak 2009 Çarşamba

 

Rapor

 

            1.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi  Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/365, 1/454) (S.Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 14.1.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 35 Milletvekilinin, kadın girişimciliği ve kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/303) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2008)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 37 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/304) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2008)