Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  47

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ocak 2009 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 22 Milletvekilinin, seçmen kütüklerinin sağlıklı oluşturulmadığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/300) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.12.2008)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 29 Milletvekilinin, Beyoğlu Sütlüce’deki Karaağaç Tekkesi’nin bulunduğu alanın kullanımı ve imar durumlarıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/301) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2008)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/302) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2008)